Alternate Text

AgroProeftuin de Peel ‘experimenteergebied’

1 mei 2019

Minister Schouten wijst AgroProeftuin de Peel aan als ‘experimenteergebied’

Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) wil de landbouw toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken, heeft ze onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw aangewezen. Een van deze gebieden is AgroProeftuin de Peel van AgriFood Capital, als onderdeel van en in verbinding met het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke zandgronden (IBP Vitaal Platteland).

Ben Brands, bestuurlijk trekker van AgroProeftuin de Peel, is verheugd: “Het aanwijzen van de Proeftuin als experimenteergebied is belangrijk om de vernieuwing in de landbouw sneller en beter voor elkaar te krijgen”.

In 2030 zou Nederland koploper in kringlooplandbouw moeten zijn. In het onlangs gepubliceerde Realisatieplan Visie LNV wordt concreet uitgelegd hoe het Ministerie de omschakeling naar kringlooplandbouw wil stimuleren. Met als doel om waardevol voedsel te kunnen produceren zonder verspilling. Op een duurzame manier die goed is voor natuur, milieu en klimaat. En met een sterke economische positie van boeren en tuinders als vertrekpunt.

In het IBP Vitaal Platteland werken de gemeenten en waterschappen van de regio’s Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant, Noord-en Midden-Limburg en de Provincies Noord-Brabant en Limburg samen aan de transitie van de landbouw en aan een vitaal platteland in de Peel. “In de komende periode zullen we met deze partijen en met de Minister in overleg gaan hoe we de status van het experimenteergebied kunnen inzetten. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Onze handen jeuken om hiermee snel aan de slag te gaan”, sluit Ben Brands af.

Tijdens de Dutch Food Week zullen er in dit gebied verschillende events georganiseerd worden om te laten zien hoe in AgroProeftuin de Peel wordt gewerkt aan vernieuwing in de landbouw.