Alternate Text

FoodNL EU-Verkiezingsdebat

23 mei 2024

's-Hertogenbosch

Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst

FoodNL nodigt u, in de aanloop naar de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024, van harte uit voor een verkiezingsdebat op donderdag 23 mei 2024. 

Als de grootste voedselproductieregio in Europa werken AgriFood Capital, FruitDelta Rivierenland, Greenport Venlo en Regio Foodvalley onder de naam FoodNL samen aan de groei en innovatie in agrifood.

Om de relatie van FoodNL met de EU verder te versterken én onze ambitie om het voedsel van morgen slimmer, gezonder en duurzamer te maken, organiseren wij op donderdag 23 mei een debat over dat voedselsysteem van de toekomst. Acht kandidaten voor de Europese verkiezingen gaan met elkaar in debat over cruciale kwesties. Met stellingen over thema’s als duurzame voedselvoorziening, voedselzekerheid en voedselverspilling dagen wij hen uit vorm te geven aan een gezonde, duurzame en rechtvaardige voedseltoekomst. Debatleider is Aart van Cooten.

Wilt u zelf een stelling inbrengen? Dat kan. U kunt deze bij uw aanmelding noteren in het veld ‘opmerkingen’. Wij proberen hiermee rekening te houden.  Mocht uw stelling niet tijdens het debat aan de orde komen, dan noteren wij deze in ieder geval op de website van FoodNL.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Opening
• Korte voorstelronde van de kandidaten
• Debatrondes aan de hand van een aantal stellingen
• Netwerkborrel

Kortom, een inspirerend en informatief debat over de toekomst van ons voedsel. Een mooie gelegenheid uw horizon op het voedselsysteem van de toekomst te verbreden en kennis over relevante kwesties te verrijken.