Kennissessie bodem, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw

04 juli 2022

Evenement

Vier belangrijke en actuele thema’s waaraan HAS Hogeschool door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage levert. Deze digitale kennissessie wordt op 4 juli live uitgezonden vanuit de studio op het provinciehuis van de provincie Noord-Brabant.

Programma
 

14.00 uur    Welkom en opening         
Dagvoorzitter Marjo Baeten, HAS Hogeschool, Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS Hogeschool en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, Provincie Noord-Brabant

14.15 uur    Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem, lector Judith van de Mortel
Bodem is het fundament voor een duurzame toekomst!

14.35 uur    Innovatieve Biomonitoring, lector Margje Voeten
Herstel van biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde en duurzame leefomgeving, maar hoe effectief zijn de maatregelen?

14.55 uur    Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw, lector Daan Groot
Hoe kan een nieuw samenspel tussen overheid, boeren, markt en keten leiden tot een natuurinclusieve landbouw met een gezond verdienvermogen?

15.15 uur    Klimaatrobuuste landschappen, lector Ellen Weerman
Veerkrachtige, klimaatrobuuste landschappen: kansen voor herstel biodiversiteit, waterkwaliteit en verbindingen landbouw-natuur.

15.25 uur    Afsluiting en uitnodiging verdiepende bijeenkomsten

15.30 uur    Einde bijeenkomst

 

Lectoraten HAS Hogeschool

Deze middag wordt georganiseerd door de lectoraten Innovatieve Biomonitoring, Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem, Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw. Aan de hand van deze onderzoeksprogramma’s legt HAS Hogeschool op maatschappelijk relevante thema’s de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Tijdens deze middag komen ook studenten aan bod die binnen deze onderzoeksprogramma’s relevant onderzoek hebben gedaan.
 

Aanmelden

Deelname aan deze kennissessie is gratis. Je kunt je hier aanmelden.