Alternate Text

AgriTech-event Vlaanderen-Nederland

27 juni 2023

Agropolis, Kinrooi (B)

Nederland en Vlaanderen staan in de landbouw voor dezelfde uitdagingen. Denk aan de stikstofproblematiek, bodemerosie of watervervuiling, maar ook aan uitdagingen op het gebied van gebiedsontwikkeling, de beschikbaarheid van ruimte en de ambitie van de Europese Commissie om het gebruik van meststoffen en chemische middelen sterk te reduceren. 

Tegelijkertijd willen de Nederlandse en Vlaamse agrariërs hun opbrengst op peil houden en werken in harmonie met de natuur en hun leefomgeving. Op 27 juni zullen enkele Brabantse koplopers en kennisinstellingen uit de agritech-sector hun inzichten, nieuwste technologieën en ervaringen uitwisselen met Vlaamse partijen op Agropolis in Kinrooi. Het event is bedoeld om de basis te leggen voor de innovatiecoalities van morgen. 
 

Programma

13.00 uur Opening door dagvoorzitter Lisanne van Oosterhoud, programmamanager van Next Tech Food Factories.

13.10 uur Lenny van Erp, lector Precision Livestock Farming bij HAS Hogeschool
Efficiënter en slimmer boeren (smart farming) en preciezer sturen in de bedrijfsvoering met behulp
van data. 

13.40 uur Jacob Van Den Borne, Proeftuin voor Precisielandbouw
Van Den Borne Aardappelen is bekend om zijn precisielandbouw om effectiever te telen, zowel economisch als ecologisch. Samen met o.a. Wageningen University & Research ontwikkelde Jacob Van den Borne een precisielandbouwcyclus van 16 data- en techniek-gedreven fasen het hele jaar door.

14.10 uur Agrolink Vlaanderen/Platform Precisielandbouw
Toelichting op de activiteiten van Agrolink Vlaanderen, het samenwerkingsplatform tussen 19 Vlaamse belangrijke kennisinstellingen op gebied van agro-industrie.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Yves Ozog van VLAIO over Crossroads
CrossRoads is een Interreg Vlaanderen-Nederland project dat grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties ondersteunt. Het project steunt initiatieven die gericht zijn op duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, industrie 4.0 en gezondheidszorg. 

15.20 uur Marius Monen, programmamanager robotisering voor duurzame landbouw bij Avans Hogeschool
Marius' ambitie is de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen. Hij werkt samen met koplopers onder boerenbedrijven, techbedrijven en kennisinstellingen aan agritech innovaties.

16.05 uur Demonstratie PixelFarming Robotics
PixelFarming demonstreert zijn Robot One; een veelzijdige, volledig elektrische robot die met behulp van beeldherkenning en lasertechnologie aan chemicaliënvrije onkruidbestrijding doet. 

16.35 uur Demonstratie Tective
Altijd kunnen zien wat er op de akker gebeurt? Vanaf de SkyHive van Tective worden voor verschillende landbouwbedrijven geautomatiseerde dronevluchten opgestart. Met de beelden van de vlucht wordt een kaart gemaakt van de akker. Zo krijgt de landbouwer inzicht in opkomstpercentages, kan per gewas een plantpaspoort opgebouwd worden en nog veel meer.

17.20 uur Walking dinner

19.00 uur Einde

 

Aanmelden

Professionals uit de agritech sector kunnen zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Het Agritech-event wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Agrolink Vlaanderen.