Alternate Text

Jaarevent NXTGEN HIGHTECH Agrifood

06 oktober 2023

Brainport Industries Campus, Eindhoven

Op 6 oktober a.s. vindt het eerste jaarevent van NXTGEN HIGHTECH Agrifood plaats op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. NXTGEN HIGHTECH is een groots initiatief dat Nederland een vooraanstaande rol geeft in hightech-innovatie en antwoorden biedt voor onze grootste uitdagingen. AgriFood is een van de zes domeinen van het programma.

De agrifood sector heeft steeds meer monden te voeden en moet dat met steeds minder mensen voor elkaar krijgen. De beschikbaarheid, grip en borging van het op de juiste wijze uitvoeren van werkzaamheden in zowel de open teelten, glastuinbouw en voedselverwerking, en de continuïteit van het bedrijfsproces zijn daarbij kritische factoren. 

Daarnaast kent de sector andere maatschappelijke uitdagingen, zoals het gebruik van grondstoffen, de druk op onze bodem, energievraagstukken, flexibiliteit in vraag en aanbod, en hogere kwaliteits- en veiligheidseisen. Hier maken robotica en automatisering het verschil. NXTGEN HIGHTECH Agrifood heeft als ambitie om de sector toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan mens en planeet. 
 

Voor wie is het event?

Het event is voor partners van NXTGEN HIGHTECH Agrifood én andere professionals die actief zijn in crossovers tussen agrifood en higtech. Het jaarevent is een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en zo gezamenlijk te werken aan de toekomst van onze agrifoodsector.
 

Programma

Tijdens het jaarevent wordt ingegaan op de visie van NXTGEN HIGHTECH Agrifood op de toekomst van agrifood en worden opkomende ontwikkelingen, thema's en uitdagingen binnen de agrifoodsector belicht. Bovendien krijgen de deelnemers een inkijkje in lopende initiatieven. 

12.00-12.45 | Inloopbuffet
13.00-13.35 | Start programma
13.35-14.20 | Peter Zinn over Digital Security & Hightech
14.40-16.20 | Breakoutsessies

Bij aanvang kan er gekozen worden uit twee van de volgende sessies: 
• Toekomstbestendige arbeidsmarkt
• Internationalisering 
• Data interoperbiliteit
• Connectiviteit
• Cybersecurity
• Smart Industry
• Duurzame / circulaire technologie
• Rondleiding in de BIC

16.20-16.35 | Wrap-up
16.35-18.00 | Borrel

 

Aanmelden

Laat je inspireren en meld je hier aan. Deelname is kosteloos.

 

Betrokkenheid Next Tech Food Factories

Next tech Food Factories, de programmatische samenwerking tussen AgriFood Capital en Brainport Development, is betrokken bij de totstandkoming van het programma van het jaarevent. Onder de vlag van Next Tech Food Factories worden momenteel vier businesscases van NXTGEN HIGHTECH Agrifood op gebied van handsfree voedselverwerking uitgevoerd.