Alternate Text

Open dag AgroProeftuin de Peel 2024

28 juni 2024

Proeflocatie, Middenpeelweg in Zeeland (NB)

Op vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
 

Initiatiefnemers met lef

De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar.

Tijdens de open dag krijgen de bezoekers op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen, proeven met focus op water- en bodemkwaliteit of biodiversiteit. Er zijn experimenten te zien die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer. 

Vaak ligt er een maatschappelijk vraagstuk aan het experiment ten grondslag zoals: meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen.
 

Programma

Belangstellenden kunnen in de ochtend (9.30 tot 12 uur) of in de middag (13.30 tot 16 uur) de proeflocatie bezoeken. Alle vijftien proefvelden worden deze dag toegelicht door de betrokken agrarische ondernemers. Ze vertellen over de aanleiding, met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn. Het inhoudelijke programma volgt op een later moment. 

www.agroproeftuindepeel.nl