21 bedrijven uit Brabant in KvK top 100

Maar liefst 21 bedrijven uit Brabant staan in de KvK Top 100 van dit jaar. Hieruit blijkt dat Brabant een echte kennis- en innovatie regio is. Deze bedrijven hebben elk een succesvolle, veelal duurzame innovatie op de markt gebracht die bijdraagt aan een betere wereld. Onder deze bedrijven bevindt zich Pixelfarming Robotics. 

07 oktober 2022

Pixelfarming Robotics ontwikkelde een slimme landbouwrobot: de Robot One, een autonome landbouwrobot voor gewasverzorging en onkruidbestrijding die bovendien op zonne-energie rijdt. Onkruidbestrijding is een tijdrovende en arbeidsintensieve klus. De robot helpt de boer om zo biodivers mogelijk te telen op grotere schaal, zonder veel mankracht en zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
 

Slimme agrobot

Robot One verwijdert mechanisch onkruid met behulp van vision en verschillende tools voor specifieke gewasbehandeling. De robot kan onkruid verwijderen met zijn tien armen die samen en los van elkaar kunnen bewegen. Op iedere arm kan een tool bevestigd worden, zoals bijvoorbeeld een schoffel, maaier en laser. Robot One in te zetten op meer dan 40 gewassen, waaronder sperziebonen, wortelen, suikerbieten en lupine. Pixelfarming Robotics heeft de ambitie om internationaal uit te breiden met meer dan 150 Robot One’s in 2024.
 

Sociale innovatie

In het concept van Pixelfarming wordt een stuk land in kleinere vierkantjes opgedeeld. Iedereen die dat wil kan vanuit huis zo’n stukje land door een robot laten bewerken en er vervolgens van oogsten. Technologische innovatie kan echter niet zonder sociale innovatie. Zowel de teler als de robot worden opgeleid om samen te werken. In het online platform ‘Pixelfarming Academy’ kan de eigenaar van Robot One een teeltplanning maken en een route instellen die Robot One zelf kan gaan rijden op basis van GPS, camera's en sensoren.  
 

AgriFoodInnovation

Pixelfarming Robotics is leadpartner van de businesscase ‘Autonome Akker’ van AgriFoodInnovation. Binnen deze businesscase werken verschilmakers in agrifood met elkaar aan een digitale gewasketen. AgriFoodInnovation wordt uitgevoerd onder leiding van AgriFood Capital samen met Brainport Development, BOM en REWIN en ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant. 
 

Bekendmaking definitieve ranking

Op 30 november 2022 maakt een jury de definitieve ranking van elk bedrijf in de KVK Innovatie Top 100 bekend. Dan is ook duidelijk welk bedrijf zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland mag noemen. Ga naar www.kvkinnovatietop100.nl voor de volledige lijst.