28 juni jaarlijkse open dag AgroProeftuin de Peel
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Skills & talent
 • Regio Deal

22 maart 2024

28 juni jaarlijkse open dag AgroProeftuin de Peel

Vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland (NB). Boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met inspirerende ondernemers die werk maken van de landbouw van de toekomst. 

Rondleiding

De bezoekers krijgen een rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen, proeven met focus op water- en bodemkwaliteit of biodiversiteit. Op de proeflocatie zijn experimenten te zien die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en van de waterkwaliteit. Innovatieprojecten die perspectief bieden voor een beter verdienmodel voor de boer.

Veelal ligt een maatschappelijk vraagstuk ten grondslag aan een experiment. Voorbeelden zijn meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers voor dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen. Door het vraagstuk naar een veldproef te vertalen, wordt zichtbaar hoe agrarische ondernemers met deze vraagstukken omgaan. 

 

28 juni jaarlijkse open dag AgroProeftuin de Peel

Initiatiefnemers met lef

De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar. 

Op 15 velden worden proeven uitgevoerd. Alle proefvelden worden deze dag toegelicht door de betrokken agrarische ondernemers. Ze vertellen over de aanleiding, met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat hun verwachtingen zijn.
 

Alvast meer weten? 

Aan het programma van de open dag wordt hard gewerkt. Wil je nu alvast meer informatie over de open dag? Of wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Kijk op www.agroproeftuindepeel.nl
 

AgroProeftuin de Peel is een belangrijke broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant. Het is een van de experimenteergebieden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op gebied van kringlooplandbouw. Boeren, wetenschappers, studenten, overheden en andere ondernemende vernieuwers ontwikkelen en testen er nieuwe landbouwmethoden om de productie van voedsel toekomstbestendig te maken. En om nieuwe verdienmodellen voor boeren te ontwikkelen. AgriFood Capital is aanvoerder van het innovatieconsortium van de proeftuin.

AgroProeftuion de Peel maakt zichtbaar hoe landbouw bijdraagt aan de oplossing van verschillende maatschappelijke opgaven.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Inschrijving Food100 van 2024 geopend

09 april 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

04 april 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Ontmoet Next Tech Food Factories op het Food Tech event

03 april 2024