AgriFood Capital in nieuwe samenwerking van Brabantse ontwikkelingsmaatschappijen

Een historisch moment: AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant, REWIN en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij tekenden vandaag een convenant voor een intensievere samenwerking op vier innovatiethema's: kunstmatige intelligentie, digitalisering, agrifood/plantbased en venture building. De gezamenlijke ambities zijn vastgelegd in de Brabantse Agenda.

02 maart 2023

De vijf ontwikkelorganisaties bekrachtigen wat er al even aan zat te komen: een gezamenlijke inzet voor een sterker en grenzeloos Brabant. De provincie Noord-Brabant ondersteunt het nieuwe initiatief van harte. 

De regionale organisaties werken voor het eerst nauwer met elkaar samen op basis van een gezamenlijke Brabantse Agenda 2023. Een agenda die ruimte biedt voor uitbreiding op overige relevante thema’s voor de Brabantse economie en maatschappij.
 

Meer slagkracht

"Het is goed om te zien dat de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant de handen ineen slaan", aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie Noord-Brabant. "Samenwerken zit immers in het Brabants DNA, en met deze samenwerking hebben we nog meer slagkracht voor onze Brabantse innovatieve ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat alleen door samen te werken we in Brabant de oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen kunnen ontwikkelen.” 
 

Veel raakvlakken

Het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingsmaatschappijen intensieve gesprekken met elkaar gevoerd. Ieder heeft een eigen ontwikkelingsagenda voor (een deel van) Brabant waarin veel raakvlakken zitten. Dat betekent kansen voor samenwerking. De keuze viel daarbij op de vier onderwerpen omdat deze Brabant-breed spelen en omdat hierop concrete uitvoeringsprojecten geformuleerd konden worden.  

Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, is blij met deze stap. “Met deze samenwerking brengen we kennis en kunde vanuit andere delen van Brabant dichter bij de ondernemers in onze regio. Dat doen we door bijvoorbeeld op het gebied van robotisering in de voedselverwerkende industrie samen met Brainport Development op te trekken. Of wanneer het gaat om het verwaarden van plantaardige reststromen met REWIN West-Brabant. We benutten zo beter de innovatieve kracht van Brabant.”
 

Brabantse Agenda 

De Brabantse Agenda beschrijft voor ieder van de vier onderwerpen de doelgroep, ambitie en inzet. In 2023 betekent dat: op AI wordt een kickstarter aangesteld om de sector van AI ontwikkelende bedrijven te versterken; het ondersteuningsaanbod op het vlak van digitaliseren voor innovatieve Brabantse ondernemers wordt beter georganiseerd; om tot optimale benutting van producten te komen worden nieuwe, slimme plant-based ketens (her-)ontwikkeld en om startups sneller te laten doorgroeien wordt veel meer gewerkt met data-inzichten. 

De gezamenlijke Brabantse aanpak houdt ruimte voor de uniciteit en eigenheid van de verschillende regio’s. En uiteraard voor bilaterale samenwerkingsafspraken.