AgriFood Capital ondertekent manifest van De Plaatsen

De manier waarop we vandaag de dag voedsel produceren én consumeren moet meer in balans met mens, dier en leefomgeving. Dat vraagt om samenwerken én om samen leren. ‘Samenwerkenderwijs’ kennis ontwikkelen en toepassen om het voedselsysteem van morgen te realiseren 
is de missie van de nieuwe kenniscoalitie ‘De Plaatsen’.

13 juli 2022

Kenniscoalitie ‘De Plaatsen’ is een brede samenwerking van boeren, inwoners, overheden, onderzoekers, kunstenaars, onderwijs, natuurorganisaties en andere spelers uit het voedselsysteem die werk maakt van de voedseltransitie. Door samen de kennisagenda te bepalen, onderzoek uit te voeren en de resultaten voor iedereen beschikbaar te maken, wordt deze transitie verder versterkt. Zodat alle boeren en tuinders in Nederland en hun opvolgers handelingsperspectief hebben naar de toekomst.
 

Veilige plek

Geert van der Veer uit Boxtel is mede-initiatiefnemer van De Plaatsen. “Ik heb de afgelopen tien jaar mogen werken aan Herenboeren als nieuwe bedrijfsvorm, met Aardpeer aan de toegang tot grond en met de Boerenraad aan meer stimulerende wet- en regelgeving voor boeren en tuinders. Met De Plaatsen draaien we met een brede coalitie aan het vierde wiel, namelijk die van het opdoen van kennis voor een regeneratief voedselsysteem dat boer en burger perspectief biedt. Daarbij wil De Plaatsen een veilige plek zijn waar individueel geleerd, ervaren én gefaald mag worden en waarbij boeren, burgers, wetenschappers, kunstenaars en andere professionals elkaar versterken.”
 

‘Samen leren’ manifest 

Wat de kenniscoalitie wil bereiken en hoe, is vastgelegd in het manifest ‘Samen leren voor ons voedselsysteem van morgen’. AgriFood Capital is een van de ondertekenaars. Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, licht toe waarom. “Wij hebben het manifest ondertekend omdat we, natuurlijk, de uitgangspunten van harte ondersteunen. Verandering van het voedselsysteem is een zaak van iedereen, van professional tot consument. We zijn allemaal verschilmakers, ieder op ons eigen manier. In AgroProeftuin de Peel hebben we bijvoorbeeld al de nodige ervaring met samenwerken en samen leren op gebied van kringlooplandbouw. Heel praktijkgericht. Door kennis met elkaar uit te wisselen en elkaar te versterken, brengen we het voedselsysteem van morgen weer een stapje dichterbij. Want, innoveren doe je samen.”

Vier educatiecentra landbouw


Naast een breed kennisnetwerk, komen er ook vier educatiecentra verspreid over Nederland. Hier kunnen boeren leren hoe ze om kunnen schakelen naar duurzame en gezonde (regeneratieve) landbouw. Eén centrum voor elke grondsoort, namelijk: zand, zavel, klei en veen. Bij De Kleine Aarde in Boxtel komt het eerste educatiecentrum. Begin deze maand is hiervoor de benodigde financiering opgehaald. 

De Kleine Aarde moet in 2023 als volwaardige Plaats functioneren. AgroProeftuin de Peel is betrokken bij de ontwikkeling van het educatiecentrum.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over De Plaatsen of ook het manifest ondertekenen? Ga naar www.deplaatsen.com