AgriTech-event versterkt Nederlands-Vlaamse samenwerking
  • Landbouw
  • Innovatiehub
  • Data & Tech

19 maart 2024

AgriTech-event versterkt Nederlands-Vlaamse samenwerking

De land- en tuinbouw in Nederland en Vlaanderen staan voor dezelfde uitdagingen. Denk aan de stikstofproblematiek, bodemerosie of watervervuiling. Maar ook aan de ruimte die steeds schaarser wordt en de ambitie van Europa om het gebruik van meststoffen en chemische middelen sterk te reduceren. 

Tegelijkertijd willen de Nederlandse en Vlaamse agrariërs hun opbrengst op peil houden en zo veel mogelijk werken in balans met de natuur en de leefomgeving. Om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, gingen Brabantse koploperbedrijven en kennisinstellingen uit de agritech-sector op 27 juni jl. op werkbezoek bij Agropolis Kinrooi. Agropolis is een bedrijvenpark en incubator voor startups en  gevestigde bedrijven op gebied van landbouw en voedselverwerking. Tijdens het werkbezoek wisselden Vlaamse en Nederlandse partijen hun inzichten, ervaringen en nieuwste technologieën in de land- en tuinbouw met elkaar uit.
 

Technologische innovatie

“We weten dat we een andere toekomst in de landbouw tegemoet gaan”, aldus de Vlaamse politicus Hubert Brouns. “Dus hoe versterken we onze land- en tuinbouw nu op een ecologisch verantwoorde manier?” 

Technologische innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Zo vertelde Jacob van den Borne (Nationale Proeftuin Precisielandbouw) over de waarde van data vanuit Precision Agriculture Centre en deelde Marius Monen van Avans Hogeschool zijn ervaringen over robotisering en voedselbossen. Lenny van Erp van HAS green academy liet vervolgens zien hoe Precision LiveStock Farming helpt om grondstoffen en land efficiënter te gebruiken en dierenwelzijn te verbeteren. 

Vanuit Agrolink Vlaanderen werd een toelichting gegeven op de manier waarop de kennis van 18 Vlaamse kennisinstellingen op gebied van land- en tuinbouw wordt samengebracht. Dit laatste was een inspirerend voorbeeld om in Nederland iets soortgelijks op te zetten.
 

Demonstraties

Onderdeel van het uitwisselingsbezoek waren demonstraties van twee landbouwinnovaties. PixelFarming Robotics demonstreerde zijn Robot One; een veelzijdige, volledig elektrische robot die met behulp van beeldherkenning en lasertechnologie aan chemicaliënvrije onkruidbestrijding doet. Tective demonstreerde de Skyhive waar voor verschillende landbouwbedrijven geautomatiseerde dronevluchten worden opgestart. Met de beelden van de vlucht wordt een gedetailleerde kaart gemaakt van de akker. Zo krijgt de boer beter inzicht in opkomstpercentages, kan per gewas een plantpaspoort opgebouwd worden en nog veel meer.
 

Veel aanknopingspunten

“Agropolis is een inspirerende plek waar veel gebeurt”, vertelt Lisanne van Oosterhoud, programmamanager van Next Tech Food Factories en moderator van het werkbezoek aan Agropolis Kinrooi. “We zien veel aanknopingspunten, ook voor de voedselverwerking, om samen te werken om de agrifood sector in beide landen slimmer, efficiënter en duurzamer te maken. Deze dag is een mooie stap op weg naar Vlaams-Nederlandse samenwerkingen.” 


Meer weten?

Wil je weten wat de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor jou als voedselvernieuwer kan betekenen? Neem dan contact op met Simon Maas, programmamanager Internationale samenwerking via s.maas@agrifoodcapital.nl.

 

Het werkbezoek aan Agropolis Kinrooi werd gecoördineerd vanuit Next Tech Food Factories. Dit is de programmatische samenwerking tussen AgriFood Capital en Brainport Development met als doel om de ontwikkeling en toepassing van slimme technologieën in de voedselverwerkende industrie te stimuleren. Next Tech Food Factories wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.