AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

04 april 2024

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

Waar lopen telers van eiwitrijke teelten tegenaan en waar krijgen ze energie van? Daarover vertelden veldbonenteler Edwin Kurstjens en lupineteler Henk Kerkers tijdens de landelijke Bean Deal Uitvoeringsbijeenkomst op 26 maart jl. in Venlo. De twee agrarische ondernemers kregen meerdere keren applaus voor hun verhaal en inzet.

Slimme gewasrotaties

Veldbonen en lupine bevatten plantaardige eiwitten, die in afwisseling met gangbare teelten, zorgen voor verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Binnen  het project ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’ experimenteren Edwin en Henk met deze nieuwe teelten. Dat is nodig om een oplossing te kunnen bieden voor vraagstukken als nitraatuitspoeling, biodiversiteit en kringlooplandbouw, Van deze onderwerpen én bodem en water wordt veel van boeren verwacht. 

 

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

Teeltuitdagingen 

Ellen Kusters, projectleider van ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’, vertelde tijdens de Bean Deal-dag over de teeltuitdagingen en hoe deze binnen het project worden opgepakt. “In het project wordt gewerkt aan de optimalisatie van de teelt èn tegelijkertijd de afzet. Voor een goede afzet is een goed product nodig. Samenwerking in de keten is het sleutelwoord. Het uiteindelijke doel is om telers praktische handvatten te bieden om succesvol veldbonen of lupine te telen en af te zetten.” 

 

Slimme gewasrotaties met nieuwe teelten: goed voor boer, bodem en water

Peelproduct

Vervolgens daagden Food Design studenten van HAS green academy de aanwezigen uit mee te denken over een product op basis van veldbonen waar de inwoners van de Peel zich in kunnen herkennen én trots op zijn.

 


AgroProeftuin de Peel

‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’ is een project van AgroProeftuin de Peel. Dit is de regionale proeftuin voor toekomstbestendige landbouw in Noordoost-Brabant. Wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Kijk op www.agroproeftuindepeel.nl voor meer informatie.


AgroProeftuin de Peel wordt aangevoerd door AgriFood Capital. AgriFood Capital is tevens medeondertekenaar van de Bean Deal.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

24 mei 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Laatste week voor inschrijving Food100

23 mei 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Brabantse Food Alliantie lanceert ‘Proef het nieuwe Bourgondisch in Brabant’

22 mei 2024