AgroProeftuin de Peel ontwikkelt tools voor gezonde bodem

Duurzaam en efficiënt produceren én een goed inkomen, kan dat samengaan? 
Zes veehouders en akkerbouwers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is 
waar dit mogelijk is. 

15 december 2022

Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk, een initiatief van AgroProeftuin de Peel. Deze groep van agrarische ondernemers buigen zich over optimale bodemkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling in het kader van een volwaardige, duurzame en efficiënte land- en tuinbouw. Dat doen zijn samen met WUR Open Teelten VredePeel en adviesbureau Van Tafel naar Kavel.
 

Minder kunstmest

Een van de deelnemers van het Boeren Innovatie Netwerk is vollegrondsgroenteteler Compliment bv in Volkel. Het bedrijf heeft in 2022 in de bodem geïnvesteerd door het gerststro onder te werken en groenbemesters te zaaien. Onderzoekers van WUR Open Teelten Vredepeel bepalen nu aan de hand van metingen en gewasopbrengsten hoe deze maatregelen bijdragen aan een lagere nitraatuitspoeling in bodem en grondwater. “Dat is voor onze omgeving belangrijk. Als teler wil ik vooral weten of de groenbemesters voldoende stikstof in de bodem binden zodat ik met minder kunstmest toch eenzelfde opbrengst heb.”
 

Tools voor ondernemers

Vanuit het Boeren Innovatie Netwerk worden praktische tools ontwikkeld om nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit op bedrijfsniveau te kunnen meten. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zoveel mogelijk agrarische ondernemers met deze tools aan de slag gaan om emissiearm te produceren.
 


Meer weten?

Wil je meer weten over het Boeren Innovatie Netwerk of ook aan de slag met bodemverbetering en nitraatmetingen op je eigen bedrijf? Kijk op de website van AgroProeftuin de Peel voor meer informatie.