Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

19 maart 2024

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten

De afgelopen twee jaar hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noordoost-Brabant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een Ontwikkel- en Expertisecentrum voor Dierlijke Eiwitten. Kortweg: ODE.
Een plaats waar gewerkt wordt aan het versnellen van innovaties en het opbouwen en delen van kennis op dit terrein. 

Het onderzoekstraject is eind 2022 afgerond. Conclusie: er komt geen fysiek centrum maar wel een nieuw netwerk gericht op kennisontwikkeling over het verduurzamen van dierlijke eiwitten. Het onderzoek werd uitgevoerd onder aanvoering van AgriFood Capital en mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

 

Noodzaak van innovatie

Angela van der Sanden, projectleider van ODE en mede-eigenaar van Connecting Agri&Food, kijkt tevreden terug op een intensieve onderzoeksperiode. “In een haalbaarheidsonderzoek is concreet zijn een hele uitdaging. Je kunt wel doelen formuleren maar of en zo ja hoe je die bereikt, zal moeten blijken. Essentieel in het project is om de gemeenschappelijke belangen en ambities te vinden.” 

Alle ODE-partners onderschrijven de noodzaak van innovatie bij het verduurzamen van dierlijke eiwitten. “Maar gedurende het traject werd duidelijk dat de verschillende vraagstukken en innovatiebehoeften te ver uiteenliepen om daar nu al een fysiek expertisecentrum omheen te bouwen.”

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten

Gehele keten 


De initiatiefnemers van ODE waren AgriFood Capital, de gemeente Oss, HAS green academy, Wageningen UR, de Technische Universiteit Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Gedurende het project sloten ook bedrijven aan. Alle ketenpartners waren betrokken, ook diverse boeren. 

 

Angela is trots op het netwerk dat ODE heeft opgeleverd: “De deelname van Voergroep Zuid, Holland Swine Group, Vion Food Group en Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft het project een goede impuls gegeven. Dankzij ODE hebben de samenwerkende partijen veel geleerd over elkaar, over de eiwittransitie en het belang van ketensamenwerking. Dat heeft ertoe geleid dat ze nu samen een netwerk rond duurzame dierlijke eiwitten starten.“
 

Duurzaam 

In het voedselsysteem van de toekomst functioneren dierlijke eiwitketens volledig duurzaam. Daarover zijn de deelnemers aan ODE het volledig met elkaar eens. “Hoewel we meer plantaardig zullen eten, zullen dierlijke eiwitten onderdeel blijven van ons voedingspatroon, en dus ons voedselproductiesysteem”, aldus Angela. “Een volledig plantaardige voedingsketen hoeft ook niet de duurzaamste optie te zijn. Sterker nog, dieren zoals varkens, kippen en runderen krijgen een steeds belangrijkere rol bij het sluiten van de kringlopen en het tegengaan van voedselverspilling. Denk bijvoorbeeld aan kippen die gevoerd worden met reststromen van de voedselindustrie. Of aardappelschillen en etensresten die als het ware omgezet worden in varkensvlees.” 


Vier voorwaarden 

Angela: “Een duurzame dierlijke eiwitketen voldoet aan vier voorwaarden die met elkaar in balans zijn. Dat gaat over voeding & gezondheid, economie, klimaat en sociaal/cultureel.” De projectleider illustreert het met een voorbeeld. “Je kunt melk produceren op een manier die goed is voor het milieu (voorwaarde ‘klimaat’) maar als het niet betaalbaar is (voorwaarde ‘economie’), dan werkt het niet. Een oplossing die wel betaalbaar is maar maatschappelijk niet gewenst, is ook geen oplossing.”
 

Diergezondheid als rode draad

De rode draad in een duurzame dierlijke eiwitketen is diergezondheid. “Gezonde dieren zijn niet alleen blije dieren maar geven ook blije boeren”, aldus Angela. “Ook economisch gezien levert een efficiëntere eiwitketen hoogwaardigere eindproducten op, waaronder melk en vlees. Maar denk ook aan de kwaliteit van restproducten die bijvoorbeeld toegepast worden in medicijnen. Om dat te realiseren, is een gezonde leefomgeving van de dieren cruciaal. Hightech oplossingen en data helpen om hier slimme oplossingen voor te vinden.”


Samenwerkingsmogelijkheden

Kijkend naar de rol van hightech en data in het verduurzamen van dierlijke eiwitten maakt Angela een bruggetje naar het project ‘Slimme Varkensketen’ van AgriFoodInnovation. De inhoudelijke kennis die ODE heeft opgeleverd, kan (ook) voor dit innovatieproject relevant zijn. 

“In ‘Slimme Varkensketen’ worden sensoren ingezet om het leefklimaat in de stallen te monitoren”, legt Angela uit. “Met als doel: gezonde dieren en betere eindproducten. Alleen al door de situatie in de stallen in kaart te brengen, gaan varkenshouders het stalklimaat nog meer sturen. Klimaatdeskundigen geven adviezen aan boeren om het klimaat verder te verbeteren. Daarnaast zijn datascientists bezig om data in de keten te koppelen, van fokkerij tot stal. Zo ontstaan er nieuwe inzichten die in de praktijk kunnen worden toegepast. Dat is beter voor dier, boer en ketenpartij.” 
 

Impuls aan samenwerken

Roel Schutten: “Mooi om te zien hoe onze makel- en schakelfunctie in dit proces door alle betrokken partners gewaardeerd werd. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er een gedegen haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Alle partijen aan tafel hebben goed nagedacht over hun rol en positie in deze innovatieopgave en de wijze van samenwerken hierbij. En daarmee is een impuls aan samenwerken tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op deze belangrijke opgave in de regio gegeven.”


Belangstelling voor deelname aan het netwerk?

Ben je ondernemer in de agrifood sector of werk je samen met agrifood ondernemers en wil je meer weten over het nieuwe eiwitnetwerk? Neem dan contact op met Angela van der Sanden: a.vandersanden@connectingagriandfood.nl.
 

Dierlijke eiwitten zullen onderdeel blijven van ons voedselpatroon en dus van ons voedselproductiesysteem

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

24 mei 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Laatste week voor inschrijving Food100

23 mei 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Brabantse Food Alliantie lanceert ‘Proef het nieuwe Bourgondisch in Brabant’

22 mei 2024