Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Data & Tech

15 mei 2024

Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start

Deze maand ging de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start. Dit nieuwe initiatief van AgroProeftuin de Peel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Wageningen University & Research richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw en veeteelt op zandgronden. 

Grote uitdagingen

De landbouw in Zuidoost-Nederland staat voor grote uitdagingen, met name op gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat komt omdat Zuidoost-Nederland een echte zandgrond-regio is. Zandgronden hebben van nature weinig bindingscapaciteit waardoor de bodem bijvoorbeeld minder gemakkelijk water en voedingsstoffen vasthoudt. Daarnaast heeft dit gebied, net als andere regio’s, te maken met toenemende grondstofschaarste, personeelstekorten en de steeds strengere eisen die aan verduurzaming (energie, circulariteit) worden gesteld. 
 

Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start

Innovatieve bedrijfssystemen

De Boerderij is een zogenoemd gebiedsgericht fieldlab. Hier werken agrarische ondernemers, ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden samen praktijkgericht aan vernieuwende vormen van landbouw en nieuwe verdienmodellen. Op basis van een gedegen ontwerpproces worden systemen aangelegd en getest in echte praktijksituaties. Het gaat om (combinaties van) akkerbouw, groenteteelt en varkens- en melkveehouderij.

In de praktijk

Mijke Horneman, projectleider vanuit AgriFood Capital, is trots op de basis die de initiatiefnemers samen hebben gelegd. Dat geldt ook voor het enorme netwerk van ondernemers en experts eromheen. “We willen met de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand toekomstbestendige bedrijfssystemen ontwikkelen door te doén. Het gaat om systemen die zowel voldoende verdienvermogen creëren voor de boer als bijdragen aan oplossingen voor de verschillende maatschappelijke opgaven van zandgebieden. Denk aan water, bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur en klimaat. In het fieldlab pakken we de opgaven integraal en gebiedsgericht op."

De eerste stappen naar de realisatie van het nieuwe fieldlab worden dit jaar gezet met de aanleg van deelsystemen.
 

Ook aan de slag? 

Wil je weten wat De Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand voor jou kan betekenen? Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens.
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

24 mei 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Laatste week voor inschrijving Food100

23 mei 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Brabantse Food Alliantie lanceert ‘Proef het nieuwe Bourgondisch in Brabant’

22 mei 2024