Brabants beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld

14 april 2022

Om ook in de toekomst te kunnen genieten van goed eten, een gezonde leefomgeving en sterke natuur wil Brabant een voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Alles draait om evenwicht: tussen productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier.

Met structurele veranderingen voor een nieuw ecosysteem wil Brabant bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. Hoe de provincie Noord-Brabant dat samen met alle partijen in Brabant wil realiseren, staat in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 dat onlangs is vastgesteld. Brabant is hiermee officieel de eerste provincie in Nederland met een eigen beleidskader op dit gebied.

Roel Schutten, directeur AgriFood Capital: “Dit beleidskader sluit goed aan op de agenda en activiteiten van AgriFood Capital. Het zet in op een ketenbrede aanpak, op innovatie en verduurzaming en op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan een voedselketen die slim, circulair, waardevol en verbonden is."

Nog vóór de zomer wordt een Uitvoeringsagenda verwacht waarin staat hoe de provincie de doelen uit het beleidskader wil gaan bereiken en met welke plannen.