Christophe van de Maat, gedeputeerde mobiliteit en samenwerking in Provincie Noord-Brabant

01 januari 0001

Christophe van de Maat, gedeputeerde mobiliteit en samenwerking in Provincie Noord-Brabant

Mobiliteit en samenwerking. Deze thema’s beheersen de portefeuille van gedeputeerde Christophe van de Maat. Sinds 2015 is hij in deze rol actief in de provincie. En daarmee ook in Noordoost-Brabant. “De regio is volop in ontwikkeling en wil vooruit. De samenwerking is goed, zoals die tussen de samenwerkende overheden in de regio.” 

Regionaal geluid scoort effect

Direct noemt Christophe van de Maat de toegevoegde waarde van AgriFood Capital als het gaat om regionale samenwerking.  Twee keer per jaar wordt in de regio samen bepaald waarin wordt samengewerkt. Daaruit volgt een vertaling naar afspraken over lobby, onderzoeken, investeringen en experimenten. Christophe van de Maat: “AgriFood Capital heeft de samenwerking in de regio weten te intensiveren, door thema’s te verbinden op het gebied van leefkwaliteit en economische kracht. Zo is er door de samenwerking in Noordoost-Brabant al een goede basis voor toekomstvaste mobiliteit, bijvoorbeeld met de investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer, schone bussen in het stadsvervoer en elektrische laadinfrastructuur. Door het in AgriFood Capital met elkaar eens te zijn over de prioriteiten, kun je voorwaarts. Als je met één mond praat, bereik je meer. Dát heeft effect. Ook in Den Haag. Daar ben ik van overtuigd.” 

Christophe van de Maat, gedeputeerde mobiliteit en samenwerking in Provincie Noord-Brabant

Christophe van de Maat doelt op het overleg dat hij samen met enkele wethouders had met de nieuwe Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. “Dat was begin december 2017. We konden al snel na hun aantreden de belangrijkste bespreekpunten vanuit Brabant bij hen op tafel leggen. We hebben goede afspraken kunnen maken. Zo heeft de minister toegezegd om versneld te beginnen met de aanpak van de A58 en de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Dat succes heeft vooral te maken door onze handreiking om samen met de minister op te trekken.

We zijn als regio bereid € 11 miljoen te investeren in kortetermijnmaatregelen om de files op deze snelweg aan te pakken, waaronder de verbetering van het openbaar vervoer. Ook komt er een snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Zaltbommel. Op het ministerie begrijpen ze dat kortetermijnmaatregelen alleen niet voldoende zijn. Om de A2 ook in de toekomst te verlossen van files, start de minister een verkenning naar langetermijnoplossingen voor de A2. Die vragen om goed onderzoek. Zo’n resultaat behalen, lukt echt alleen als je met één mond praat.”

Landelijke aandacht voor Brabant

Christophe van de Maat is er de man niet naar om lang stil te staan bij geboekte successen. Er liggen in de regio immers nog meer opgaven waarin het loont om samen op te trekken en te lobbyen, zoals de studie naar de N264. De planstudie naar deze regionale economische verbindingsweg tussen Oeffelt en Uden, die dwars door het hart van de AgriFood Capital- regio gaat, moet medio 2018 klaar zijn. “Ook hier zie je dat goede samenwerking met de regio effect heeft. Het onderzoek naar wat nodig is, zoals het nut en noodzaak van het aanleggen van parallelwegen voor landbouwverkeer.”

De provinciegrens voorbij

De samenwerking binnen Noordoost-Brabant staat dus goed op de kaart. “Natuurlijk is het de vraag hoe die samenwerking na de gemeenteraadsverkiezingen doorloopt, maar ik ga ervan uit dat we op dezelfde voet verder gaan. Ik gun het de regio dat het tempo van besluitvorming nog verder omhoog gaat om nog meer meters te maken. De manier waarop in Noordoost-Brabant overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan duurzame groei, sluit hier goed op aan. Het vraagt wel continue om het zetten van nieuwe stappen.”

Christophe van de Maat is daarbij ook bereid om verder te kijken dan de provinciegrenzen. “Een provinciegrens weerhoudt mij niet bij bijvoorbeeld het investeren in snelfietsroutes. Dat speelt bijvoorbeeld in Cuijk, dat van oudsher meer is georiënteerd op Nijmegen. Op dat traject is al een fietsbrug om snel van a naar b te komen.”

Als regio met één mond praten, dát heeft effect

Snelfietsroutes Brabant

De snelfietsroutes hebben sowieso de aandacht in Noordoost-Brabant. De Regio Noordoost-Brabant, de samenwerkende overheden in AgriFood Capital, onderzocht in 2013 al de kansrijke snelfietsroutes en ontwikkelde een kaart met mogelijke opties voor snelfietsroutes. Christophe van de Maat: “De fiets is een winnende modaliteit. Fietsen is gezond, betaalbaar (dus fijn voor de portemonnee van de Brabander), goed voor het milieu en een serieuze oplossing voor het filevraagstuk. Daarom investeren we € 35 miljoen in de aanleg van snelfietsroutes in Brabant, met name om de drukke trajecten langs snelwegen te ontlasten, zoals de A2 en A50.”

Van vervoersmiddel naar mobiliteitsverbetering

Voordat Christophe van de Maat zelf weer op zijn fiets stapt vanuit het provinciehuis naar een volgende afspraak, zegt hij: “De trend is dat we steeds minder denken in vervoersmiddelen – de auto, bus, fiets, etc. – maar steeds meer in mobiliteitsverbetering. Soms ga je een stuk met de bus en leg je de rest van de afstand met de fiets af, de andere keer gebruik je een deelauto. Deze manier van denken neemt een vlucht. Daarin wordt de fiets steeds belangrijker. Samen met de NHTV onderzoeken we de grootste kansen voor snelfietsroutes in Brabant. De aanleg is namelijk zeer kostbaar. Je wilt wel dat zo’n route wordt gebruikt als hij eenmaal voor veel geld is aangelegd. De gemeentes bepalen de prioriteiten en wij doen als provincie vervolgens mee. Samen zetten we de volgende stappen naar de toekomst van het vervoer in Brabant.”