Cindy Hagenstein en Piet Jan den Dikken, trekkers van agrifood projecten

Twee trekkers van agrifood-projecten in dé agrifood regio van Nederland: Cindy Hagenstein uit Oss en Piet Jan den Dikken uit ’s-Hertogenbosch. Wat ze delen, is hun enthousiasme over AgriFood Capital als extra motor om innovaties in Noordoost-Brabant te versnellen. Ze gaan voor het economisch versterken van hun eigen gemeente, maar met oog voor de regio als geheel. Via AgriFood Capital weten ze elkaar nog makkelijker te vinden om kennis te delen.

01 januari 0001

Bij alle beslissingen die Cindy Hagenstein neemt, heeft zij steeds een helder doel voor ogen: “Oss sterker maken. Sterker voor de bedrijven door de economie te stimuleren, sterker voor de inwoners door gezondheidsvraagstukken op te pakken.” Ook Piet Jan den Dikken heeft een duidelijke drive. “Ik wil ondernemerstalenten in deze stad tot bloei laten komen: van studenten, via startups tot volwassen bedrijven.”  

Topregio in agri en food

Beiden zien AgriFood Capital als krachtige manier om Noordoost-Brabant te ontwikkelen naar dé topregio in agri en food in 2020 en daarna. Cindy: “Vanuit onze historie – met de aanwezige landbouw en industrie - zoeken we naar een gezonde en duurzame voedselketen, waarin boer en consument elkaar weer vinden. In Oss doen we dat met Voedsel vormt Oss.” Piet Jan vult aan: “Het is meer dan het koesteren van het verleden. Agrifood is voor Noordoost-Brabant de toekomst. De regio heeft alles in huis voor een nieuwe generatie topbedrijven in agri en food. En die nieuwe generatie zie je nu al: bedrijven die op geheel nieuwe manieren ICT en hightech toepassen in agrifood. Die bedrijven zijn onder andere te vinden in de Bossche Jamfabriek; ga gerust eens kijken.”

Cindy: “Voedsel hoort gewoon bij Oss, ook gevoelsmatig. Dat wilden we toetsen. Drie studenten van HAS Hogeschool onderzochten hoe de agrifoodketen er in deze gemeente precies uitziet. Inmiddels passen andere gemeenten in Noordoost-Brabant deze zogenaamde ‘ketenanalyse’ ook toe. Via het netwerk van AgriFood Capital komen we makkelijker in contact met andere gemeenten en wordt het eenvoudiger om kennis te delen. Dat gebeurt nu veelal digitaal, maar dat mag nog veel meer in levenden lijve. Dan kun je de energie op elkaar overbrengen. Waar energie is, kun je daadkrachtig samenwerken.”

Samenwerking onderwijs – ondernemers - overheid

AgriFood Capital vergemakkelijkt niet alleen de samenwerking tussen gemeenten maar ook met het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo ontwikkelde de gemeente Oss in recordtempo met de HAS én met ondernemers de HAS bachelorklas, een multidisciplinaire onderwijsmodule die zeven verschillende opleidingen integreert. Een samenwerking die een HAS-award opleverde voor de meest duurzame samenwerking. Cindy: “Extra bijzonder omdat Oss zelf geen fysieke locatie van de HAS heeft, zoals ´s-Hertogenbosch. Toch waren de studenten tien weken aanwezig in Oss om kennis te maken met ondernemers en om een goede analyse van de mogelijkheden in Oss te kunnen maken. Voor de doorstroom van onze studenten van Het Hooghuys en van de nieuwe foodopleiding bij ROC De Leijgraaf is dat van belang.”

Zeventien gemeenten, één verhaal

Piet Jan den Dikken: “Agrifood is voor Noordoost-Brabant de toekomst”  


Piet Jan: “De trots die Cindy uitstraalt, is terecht. We mogen ook trots zijn. Elke gemeente in Noordoost-Brabant heeft een eigen profiel. In ´s-Hertogenbosch ligt het accent bijvoorbeeld op onderwijs, de link tussen agrifood en bigdata en op het coachen van startups. Zo is er de Grow Campus, die de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de AgriFood Capital-regio faciliteert. Sinds kort ook de Jheronimus Datasciences Academy, waar ‘datadriven agrifood innovatie’ één van de speerpunten is. En het Bossche Investeringsfonds, waarin private investeerders en de gemeente ’s-Hertogenbosch samen investeren in de ontwikkeling van de regionale economie.

In rest van de regio is van oudsher de industrie meer vertegenwoordigd. AgriFood Capital brengt eenheid in de diversiteit van deze regio. Samen met zeventien gemeenten vertellen we nu één verhaal, het verhaal van Noordoost-Brabant als de topregio in agrifood. Dat geeft binding, richting, duidelijkheid; men weet bij wie men moet aankloppen bij initiatieven in of met agrifood.”

Focus versterkt regionale economie

Cindy Hagenstein: “Waar energie is, kun je daadkrachtig samenwerken”  
 

Cindy: “De focus op agrifood helpt om de economie te versterken en de gezondheidsvraagstukken voor inwoners op te pakken. Bedrijven blijven in de regio, zoals de ondernemers in de vleesindustrie die hun processen willen vernieuwen. Die focus en de aanwezigheid van een herkenbaar profiel agrifoodbedrijven trekken andere bedrijven juist over de streep om zich hier te vestigen of een tweede vestiging te openen.

Er zijn al zoveel succesvolle voorbeelden. Zo blijkt uit een onderzoek van Fontys (2016) dat startende bedrijven het best aarden op Osse bodem. Drie jaar na hun start in Oss bestaat 79 procent van deze bedrijven, met twee personen of meer, nog steeds. Dat is de hoogste score in Brabant. We willen in Oss in 2018 duizend banen erbij. We zijn hard op weg, want recent hebben we de 500ste werknemer op het in 2013 gestarte Pivot Park verwelkomd.”

Piet Jan: “De focus op agrifood werkt. Investeerders en ondernemers in agrifood weten deze regio nu echt te vinden. Oss en ´s-Hertogenbosch behoren tot de twaalf steden in Nederland die de City Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ hebben ondertekend. Dit gebeurde eind januari 2017 tijdens de eerste nationale Voedseltop in Den Haag. In deze deal werken (rijks)overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan het opschalen van agrifood-projecten. Maar het succes begint bij ondernemers. Bij de toptalenten die vaak al tijdens hun studie een onderneming starten.

Succesvolle voorbeelden in Noordoost-Brabant zijn er genoeg, zoals het Insectlab, gebouwd op initiatief van de HAS in ’s-Hertogenbosch met cofinanciering van AgriFood Capital, als tussenstap naar het ontwikkelen van het veevoer van de toekomst. Tal van bedrijven maken daar nu gebruik van, zoals afvalverwerkers, tuinbouwbedrijven en producenten van eiwit.  Deze en andere succesverhalen mogen we nog meer naar buiten brengen.”