"Delen is het nieuwe vermenigvuldigen"
 • Ondernemers
 • Startups
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Skills & talent

10 mei 2024

"Delen is het nieuwe vermenigvuldigen"

Zijn enthousiasme voor samenwerking, zijn streven naar duurzame innovaties en zijn vastberadenheid om positieve impact te creëren, zijn kenmerkend voor Sander Groenen, de nieuwe directeur van AgriFood Capital. Zijn benoeming markeert een nieuwe mijlpaal in de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Noordoost-Brabant. 

Nóg beter betrekken

“Innoveren is iets dat alleen kan en lukt als je samenwerkt. Als we goed met elkaar samenwerken kunnen we van nog grotere betekenis zijn voor de inwoners en bedrijven in onze regio maar ook voor provincie, Rijk en Brussel”. De sleutel van goed samenwerken ligt volgens hem in ‘elkaar nóg beter betrekken’. Hij verwijst hierbij naar de wijze woorden van de Chinese filosoof Xun Kuang: “Iets dat je vertelt, wordt vergeten. Iets dat je laat zien, kan men zich misschien herinneren. Pas als je iemand echt betrekt, zal hij het begrijpen en ervan leren”. En dat is ook precies de manier waarop Sander richting wil geven aan AgriFood Capital.
 

"Delen is het nieuwe vermenigvuldigen"

Bekend gezicht 

Sander is geen onbekende voor AgriFood Capital. Sinds 2020 speelt hij een centrale rol in de regionale samenwerking, met betrokkenheid bij initiatieven zoals NOVEX de Peel én als regisseur Transitie landbouw en regisseur Vitaal landelijk gebied bij RNOB. Zo droeg hij onder andere bij aan de koersnotitie ‘Transitie landbouw op dreef’. 

Bij AgriFood Capital zet Sander zijn missie om de wereld een stukje beter te maken verder voort. Hij gelooft daarbij sterk in de verbinding tussen maatschappelijke en economische uitdagingen, met het agrifood cluster als basis en het bredere ecosysteem daar omheen

Duurzaam impact maken

Sanders eerste opdracht is het ontwikkelen van een nieuwe strategische agenda en het verstevigen van de fundamenten onder AgriFood Capital als organisatie. Hij pleit daarbij voor meer continuïteit en langdurige afspraken met de gemeenten en waterschappen om duurzame impact te kunnen realiseren. “Gemeenten en waterschappen spelen een cruciale rol in het proces van besluitvorming, financiering én uitvoering. Zij verstrekken bijvoorbeeld het mandaat aan AgriFood Capital voor de economische agenda, innovatieprojecten en de bijbehorende middelen. Met een relatief klein budget en bezetting wordt er maximaal resultaat behaald. We weten als AgriFood Capital al vele jaren van één euro bijna drie te maken. We creëren impact.”
 

Volgende stap

AgriFood Capital heeft sinds de start tien jaar geleden al veel vooruitgang geboekt op weg naar een slimme, circulaire, waardevolle en verbonden economie. Sander: “Het is nu tijd om een volgende stap voorwaarts te zetten. Dit vereist dat we elkaar uitdagen om meer risico's te durven nemen.” De nieuwe directeur benadrukt de noodzaak om een goede balans te vinden tussen veilige keuzes en meer risicovolle keuzes. Daar horen ook duidelijke doelen en de noodzakelijke investeringen bij. 

Duidelijkheid over rollen

De samenwerking tussen RNOB en AgriFood Capital beschouwt Sander als essentieel voor het aanpakken van gedeelde opgaven en het realiseren van regionale doelstellingen. Hij wijst op initiatieven als AgroProeftuin de Peel en versterking van het startup ecosysteem in Noordoost-Brabant. En wat te denken van de Regio Deal? Het moet voor iedereen wel duidelijk zijn wie waarover gaat en hoe de taken en rollen zijn verdeeld tussen beide organisaties. De eerste gesprekken met raadsleden hierover heeft Sander al kunnen voeren tijdens de radentour ‘AgriFood Capital in Bedrijf’.
 

Onderwijs en bedrijfsleven

Sander benadrukt de rol van het onderwijs in het versterken van het ecosysteem in Noordoost-Brabant. “Onderwijs is van belang om mee te nemen in de projecten, zodat aankomende professionals en de aanwezige kennis in de praktijk goed verbonden worden. De contacten tussen AgriFood Capital en het onderwijs zijn goed.”

Ook de verbinding met én tussen ondernemers heeft Sanders aandacht. “Of het nu startups of bijvoorbeeld derde generatie familiebedrijven zijn, zij moeten gesteund worden in hun ontwikkeling, maar vooral in innovatie. Dat doen we hier in de regio Noordoost-Brabant niet alleen. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de provincie Brabant, BOM en andere ontwikkelmaatschappijen.in onze omgeving en binnen het agrifood cluster.”
 

Vertrouwen en betrokkenheid 

Vertrouwen en betrokkenheid spelen een grote rol in samenwerking, volgens Sander. “Om innovatieve en impactvolle oplossingen te creëren voor al die uitdagingen waar we voor staan, is de verbinding tussen mensen de sleutel. De grootste uitdaging is dus om je buren beter te leren kennen, te betrekken en het zoet én zuur samen te delen. Want delen is het nieuwe vermenigvuldigen.”

Tell me and I may forget,
Show me and I may remember,
Involve me and I will understand.
Xun Kuang

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

24 mei 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Laatste week voor inschrijving Food100

23 mei 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Brabantse Food Alliantie lanceert ‘Proef het nieuwe Bourgondisch in Brabant’

22 mei 2024