Doorbraak in Slimme Varkensketen van AgriFoodInnovation
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Innovatiehub
 • Data & Tech

10 mei 2024

Doorbraak in Slimme Varkensketen van AgriFoodInnovation

De varkensketen wordt steeds slimmer. Dat blijkt uit de laatste ontwikkelingen in de businesscase Slimme Varkensketen van AgriFoodInnovation. In het project ‘Sturen op kwaliteit’ zijn baanbrekende stappen gezet, die meer inzicht geven in hoe je met data kunt sturen op kwaliteit. Voor de boer levert dit een beter verdienmodel op en voor de consument een lekker en gezond stukje vlees van goede kwaliteit.

In ‘Slimme Varkensketen’ werken bedrijven en kennispartners samen aan systeeminnovaties in de keten om de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de dieren te verbeteren. Dat gebeurt door data te verzamelen en met andere databronnen te combineren. 
 

Camerabeelden

In ‘Sturen op kwaliteit’ werken Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin samen aan een methode om de vetkwaliteit in de slachterij te kunnen meten. In het project is een hyper spectraal camera ontwikkeld voor bij de slachtlijn. De data van deze camera worden vergeleken met data uit andere ketenschakels en gekoppeld aan fokkerij- en voerdata. “Zo is het mogelijk om beter te sturen op vetkwaliteit en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen”, vertelt projectleider Angela van der Sanden van Conecting Agri & Food. 

De camerabeelden worden naast andere, al bestaande methodes gehouden om de vetkwaliteit te meten. Denk aan chemische analyse, Near Infra Red (NIR) en de CT-scan. Angela: “Als de vetkwaliteitbepaling met de camera betrouwbaar is en overeenkomt met de CT-scantechnologie die Topigs Norsvin gebruikt om hun dieren te testen, hebben we in één keer een bron aan informatie. We kunnen dan dus ook linken aan eerdere metingen, bijvoorbeeld op fokkerijgebied.

 

AgriFoodInnovation laat zien dat het mogelijk is om met data én voer te sturen op de vetkwaliteit van vlees.

Doorbraak

Of er al conclusies zijn te trekken? Volgens Angela is er zelfs sprake van een doorbraak. De metingen maken ook duidelijk de genetische variatie tussen de dieren zichtbaar. “Dit betekent dat je dieren kunt selecteren, waarvan de nakomelingen naar verwachting een betere vetkwaliteit opleveren.” Eerder toonde het project al aan dat ook met de kwaliteit van het voer gestuurd kan worden op de kwaliteit van het vet.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er vanuit ‘Sturen op kwaliteit’ een beloningssysteem wordt opgezet. Varkenshouders krijgen dan meer uitbetaald voor dieren met een betere vetkwaliteit omdat er daardoor meer van het dier verwaard kan worden en er minder vleesverlies is. Deze economische meerwaarde voor de boer draagt bij aan een duurzame basis voor de brede welvaart in de regio.

Kijk op de website van AgriFoodInnovation  voor het volledige artikel.
 

AgriFood Capital is partner van AgriFoodInnovation, dat mede mogelijk gemaakt wordt door Regio Deal Noordoost Brabant.
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

24 mei 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Laatste week voor inschrijving Food100

23 mei 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Brabantse Food Alliantie lanceert ‘Proef het nieuwe Bourgondisch in Brabant’

22 mei 2024