Eerste groengas hub in De Peel
 • Ondernemers

13 maart 2024

Eerste groengas hub in De Peel

In Oploo en Westerbeek willen negen vee- en varkenshouders een groengas hub realiseren. In deze hub komt op elk erf een mono-mestvergister die via een biogasleiding met elkaar verbonden worden. Het biogas wordt vervolgens in één centrale installatie opgewaardeerd tot groengas en aan het reguliere gasnet geleverd. AgroProeftuin de Peel ondersteunt deze innovatie via de Subsidieregeling Kringlooplandbouw.

Het groengas wordt gewonnen uit varkens- en koeienmest. Door samen te werken, kunnen deze boeren een mooie bijdrage leveren aan de regionale energievoorziening én aan reductie van de methaanuitstoot. Deze samenwerking verbetert ook het verdienmodel van de deelnemende boeren, zowel financieel als op gebied van duurzaamheid. 
 

Terugwinning stikstof

Daarnaast wordt onderzocht of via een (mobiele) stikfstofstripper de ammoniakverliezen, die optreden in de stal en bij het uitrijden van mest, verder gereduceerd kunnen worden en of de stikstof teruggewonnen kan. Daarmee neemt de stikstofuitstoot naar de lucht af. Bovendien zet de stikstofstrippen de afgevangen ammoniak om in een groene vervanger voor de fossiele kunstmest. Kijk hier voor meer informatie over dit project.
 

Ook subsidie aanvragen? 

Heb je ook een innovatief idee op gebied van kringlooplandbouw en zoek je daarvoor ondersteuning, bijv. in de vorm van subsidie of experimenteerruimte? Ga naar de website van AgroProeftuin de Peel voor de mogelijkheden. 

 

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital is aanvoerder van dit innovatieconsortium.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Inschrijving Food100 van 2024 geopend

09 april 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

04 april 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Ontmoet Next Tech Food Factories op het Food Tech event

03 april 2024