Eiwitrijke gewassen voer voor verder praktijkonderzoek

24 maart 2022

Verschillende boeren telen al jarenlang eiwitrijke gewassen voor veevoer. Toch valt er nog heel veel te ontdekken. Aan de teelt zelf, maar ook hoe te oogsten, te conserveren en hoe uiteindelijk in te passen in het voerrantsoen. Dat bleek tijdens de derde themadag ‘Boeren met Kennis’ die AgroProeftuin de Peel organiseerde in Ant’ Hoag, Rijkevoort-De Walsert.

Combiteelt tarwe, veldbonen en erwten
Een van de sprekers was John Melis, varkenshouder, akkerbouwer en vleeskuikenhouder in Elsendorp. Hij wil graag meer rendement halen van zijn land en tegelijkertijd kosten besparen. Daarom experimenteert hij onder andere met de teelt van eiwitrijke gewassen op eigen bodem. “Zo bespaar ik op de verwerking van voergrondstoffen en het transport. Zeker in deze tijd van hoge veevoerprijzen wordt de teelt van krachtvoervervangers voor mijn varkens steeds interessanter.” 

John wil zo eenvoudig mogelijk telen. Dat betekent: alles tegelijk zaaien en alles tegelijk oogsten. In 2021 startte hij daarom een proef bij AgroProeftuin de Peel met combiteelten van tarwe met erwten en tarwe met veldbonen. Wil je weten wat dat hem opleverde? En welke ervaringen collega-veehouders hebben met eiwitrijke gewassen? Lees dan verder op de website van AgroProeftuin de Peel.

15 april: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst

Kringlooplandbouw, duurzaam boeren of het hele jaar groen - hoe zet je als boer die volgende stap? En hoe zorg je dat je goede resultaten blijft behalen? Deze vragen staan centraal tijdens de vierde en laatste kennissessie uit de reeks 'Boeren met kennis'.

Aanmelden
Ben jij op zoek naar nieuwe kennis, ondersteuning en ervaringen van anderen? Meld je dan hier voor een inspirerende middag in de Heische Hoeve in Loosbroek.
 

‘Kennis met boeren’ is bedoeld voor boeren die op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren en van elkaar willen leren. Het doel van de kennissessies is om nieuwe proeven en experimenten voor het eigen boerenbedrijf op te starten. Op individueel bedrijfsniveau of in samenwerking met anderen.