Experimenten met bodemverbetering zijn hard nodig

08 maart 2022

Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Wat kun jij zelf doen aan bodemverbetering en wat is daarvoor nodig? Lector Judith van de Mortel en onderzoekster Lyanne de Haan van HAS Hogeschool, bodemverbeteraar en zelfverklaarde aaltjes-goeroe Pieter Lucassen en mister Nieuwe Teelten Patrick Lemmens zochten dat samen met 25 boeren tot op de bodem uit. Dat gebeurde tijdens de tweede themadag 'Boeren met kennis' van AgroProeftuin de Peel.

Veelomvattend thema
Bodemverbetering gaat over koolstofopslag, verdichting, vermindering van uitspoeling, bodemweerbaarheid, biodiversiteit en noem het maar op. Het thema bodemverbetering is dus heel breed. Waarom willen we die bodem eigenlijk verbeteren? En waar moeten we dan beginnen? Tijdens deze themadag lichtten Judith en Lyanne de verschillende manieren toe om aan bodemverbetering te werken. Pieter en Patrick deelden hun praktijkervaringen.

Gebiedsgerichte aanpak
Een van de conclusies van de kennissessie is: “we moeten het samen doen; we hebben anderen nodig om verder te komen”. De oproep van Judith is dan ook: “Gronden delen om de bodem met slimme rotatieteelt te verbeteren”. Zij concludeert ook dat er niet één oplossing is voor bodemverbetering. “Er is geen kant-en-klare oplossing maar er zijn wel veel maatregelen met potentie. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig.”

Nieuwe teelten voor gezonde bodem
Pieter Lucassen, derde generatie boer, werkt al jaren via de Australische Albrecht Methode. Hij onderschrijft het belang van AgroProeftuin de Peel en de experimenteerruimte die op deze manier wordt ondersteund: “We werken allemaal aan bodemgezondheid en beheersbaarheid, daarvoor zijn bijvoorbeeld nieuwe teelten nodig. Dat kan alleen maar door te experimenteren, nieuwe dingen uit te proberen”. 

Wil je weten wat er nog meer op het programma stond van deze kennissessie? Lees het op de website van AgroProeftuin de Peel.

Volgende kennissessie: 18 maart
Deze kennissessie maakte deel uit van de reeks 'Boeren met kennis'. De derde themadag op 18 maart a.s. staat in het teken van Eiwit voor veevoer van eigen bodem. In april is de vierde en laatste kennisdag met als thema Duurzaam verdienen als boer van de toekomst. Interesse? Meld je snel aan voor de laatste plaatsen. 

Verslag eerste kennisdag 'Het hele jaar groen met data & tech'


AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. AgriFood Capital BV is aanvoerder van dit innovatieconsortium.