Frank den Brok, voorzitter innovatieve hotspots en wethouder in Oss

Voor de innovatiekracht van de regio is het volgens Frank den Brok, kartrekker innovatieve hotspots in Noordoost-Brabant, belangrijk dat gemeenten regionaal samenwerken als het gaat om hotspots.
“Juist die verbinding tussen hotspots in de regio is belangrijk” zegt de wethouder uit Oss, met economie en financiën in zijn portefeuille.

01 januari 0001

Innovatieve hotspots


In een innovatieve hotspot bundelen bedrijven en kennisinstellingen hun kennis om samen te werken aan grote doorbraken. Samen komen ze tot innovaties die afzonderlijk onhaalbaar zouden zijn. Dat leidt tot extra business, meer werkgelegenheid en verduurzaming. Een hotspot maakt een regio extra aantrekkelijk op alle niveaus; lokaal maar vooral nationaal én internationaal. Gemeente Oss heeft inmiddels vijf jaar ervaring met zo’n innovatieve hotspot, namelijk het Pivot Park. Op deze bedrijfscampus voor voornamelijk pharma zijn zo’n veertig bedrijven actief en er werken ongeveer 550 mensen. Frank den Brok: “Omdat ik als wethouder in Oss veel met het Pivot Park te maken heb gehad, ben ik gevraagd als neutrale voorzitter van de bestuurlijke kopgroep innovatieve hotspots.  De kennis die Oss met het Pivot Park heeft opgedaan, delen we als gemeente graag binnen de regio.”

Eén innovatief ecosysteem

Toen de kopgroep eind 2016 startte, ging Frank den Brok namens de kopgroep bij alle gemeenten op de koffie, samen met de ambtelijke projectleider vanuit de regionale werkorganisatie. Hun boodschap aan de wethouders was steeds hetzelfde: samenwerken is noodzakelijk, in plaats van dat elke gemeente individueel gaat voor zijn eigen belang. Frank den Brok: “Als je alleen gaat voor een innovatieve hotspot binnen je eigen gemeente, mis je (inter)nationaal kansen. We moeten daarom de krachten bundelen. In de gesprekken lieten de wethouders veel professionalisme en realisme zien. Men was het unaniem erover eens dat het voor de ontwikkeling van één sterk innovatief ecosysteem in Noordoost-Brabant nodig is om te focussen op die hotspots die de innovatiekracht van de regio daadwerkelijk kunnen versnellen. Op die manier dragen alle gemeenten bij aan de hoge ambitie om (inter)nationaal het verschil te maken. Een sterke regio is ook weer gunstig voor de afzonderlijke gemeenten.”

Regionaal versnellen


Na de gesprekken met de afzonderlijke gemeenten ontstond een longlist van Noordoost-Brabantse innovatieve hotspots*. In samenwerking met AgriFood Capital is vervolgens in 2017 toegewerkt naar een shortlist. Buck Consultants heeft dit proces begeleid. Er is nu bestuurlijk commitment in AgriFood Capital op het versneld verder ontwikkelen van de initiatieven in het Land van Cuijk, Three Sixty (Meijerijstad) en de Grow Campus (’s-Hertogenbosch).

Frank den Brok: “Het regionale verhaal, met een daadkrachtig netwerk waarin de hotspots met elkaar in verbinding staan, is het zaadje voor de toekomst. De basis voor de erkenning van Noordoost-Brabant als topregio als het gaat om innovatie in agrifood, letterlijk de AgriFood Capital. Het wil dus niet zeggen dat de ideeën voor de andere hotspots niet goed genoeg zijn, eerder nog niet ver genoeg. Gemeenten moeten vooral verder gaan met de ontwikkeling hiervan. Dat is hard werken want innovatie is nooit af.”

Drie foodclusters

In het innovatieve ecosysteem in Noordoost-Brabant zijn de afzonderlijke hotspots met elkaar verbonden via drie kennisclusters: duurzaamheid & food (circulair food), maak & food (smart food) en gezondheid & food (healthy food).

Zo is de Grow Campus in ’s-Hertogenbosch de locatie waar onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemers uit de agrifood samenwerken aan product- en businessontwikkeling in healthy food. De ruim 30 bedrijven in de bedrijvencommunity ontmoeten elkaar tijdens speciale bijeenkomsten, zoals de Kennistafels

In het cluster circulair food in Meierijstad ligt de nadruk op het tegengaan van voedselverspilling. Bij dit initiatief Three Sixty, het innovatiecentrum in Veghel, zijn onder andere Wageningen University & Research, HAS Hogeschool, Sligro, Mars, Rabobank en Hutten betrokken. Van daaruit is een verbinding te maken met de proeftuin Agro As de Peel, waar nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld voor de primaire sector, de boerderij van de toekomst. 

Smart food krijgt een accent in de hotspot Land van Cuijk. Met de bedrijven Marel, Nutreco, Hendrix Genetics, Danone Nutricia, MSD Animal Health en Teeuwissen legt Land van Cuijk haar focus op (pluim)vee-verwerking en innovatie.

Regionale kennisbundeling

Frank den Brok: “De kennisbundeling van bedrijven, onderzoek, onderwijs en overheid in een innovatieve hotspot, is onder andere van belang voor behoud van werkgelegenheid in de regio. Een trefpunt als Agrifood Capital, waar onder andere bestuurders elkaar kunnen ontmoeten, is daarbij essentieel. Als gemeente afzonderlijk speel je nauwelijks een rol in het grotere nationale en internationale speelveld, wel door de krachten te bundelen.”