Gedeputeerde Marc Oudenhoven op bezoek bij AgroProeftuin de Peel
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Innovatiehub

18 maart 2024

Gedeputeerde Marc Oudenhoven op bezoek bij AgroProeftuin de Peel

Gedeputeerde Marc Oudenhoven bezocht vandaag meerdere projecten van AgroProeftuin de Peel. Boeren die innovatieve systemen en ideeën gebruiken om duurzaam te ondernemen, praatten hem bij tijdens zijn eerste werkbezoek als gedeputeerde Agrarische ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.

"Dat Oudenhoven zich laat informeren over wat er in de praktijk speelt, geeft ons de mogelijkheid de samenwerking en manier van werken in innovatieve landbouw in de volle breedte te laten zien”, zegt Ronald Luijkx, innovatiemanager AgroProeftuin de Peel. Daarom was voor het bezoek een programma opgesteld waarin veel ruimte is voor de ervaringen en de plannen van innovatieve boeren. 
 

Reductie nitraatuitspoeling

De gedeputeerde bezocht onder andere het akkerbouw- en loonwerkbedrijf van Jos Derks in Volkel. Minder kunstmest intensieve teelten Derks is een van de deelnemers van het Boeren Innovatie Netwerk van AgroProeftuin de Peel. Binnen dit netwerk zoeken veehouders en akkerbouwers/ groentetelers samen met onderzoekers naar oplossingen om de nitraatuitspoeling te reduceren. 

Zo experimenteert Derks met het verminderen van de kunstmestgift in intensieve teelten en het verbeteren van de bodemgezondheid. “Daarvoor is een bodem met een hoog humusgehalte nodig. Maar niks is zo moeilijk als het humusgehalte verhogen. Dat kost jaren”, schetst Derks de uitdagingen. “Met metingen onderzoeken we wat de effecten zijn van onze maatregelen.”
 

Gedeputeerde Marc Oudenhoven op bezoek bij AgroProeftuin de Peel

Alternatieven gewasbescherming 


Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg in Zeeland ontmoette Oudenhoven akkerbouwer Ron Peters en varkenshouder/akkerbouwer Pieter Thelosen. Beiden experimenteren met bankerfields (bloemenstroken) in hun gewassen om zo op natuurlijke wijze ziekten en plagen te bestrijden zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe teelten 


Angelie Peters experimenteert met een nieuwe teelt, het vezelgewas miscanthus (olifantsgras). Hier is de vraag wat deze vezelgewassen doen voor de bodemkwaliteit en het verdienmodel van de teler. Ook werd de gedeputeerde door lupineteler Henk Kerkers bijgepraat over de eiwittransitie in de Peel, waarin nieuwe teelten als lupine en veldbonen een hoofdrol spelen.
 

Hoogwaardige productie met innovatie 

Jeroen van de Heuvel, wethouder in gemeente Maashorst en voorzitter van AgroProeftuin de Peel, legde de nadruk op unieke combinatie van hoogwaardige productie mét innovatie in de Peel. “Deze agrarische innovatiehub zet met doelsturingsprojecten én met de experimenten op de proeflocatie de provincie Noord-Brabant op de kaart voor landbouwinnovatie.” 

AgroProeftuin de Peel, kringlooplandbouw in uitvoering

AgroProeftuin de Peel is de broedplaats van agrarische vernieuwing in Noordoost-Brabant, Hier werken oedselveranderaars aan toekomstbestendige landbouw, Dat doen zij onder aanvoering van AgriFood Capital, in samenwerking met RNOB, HAS green academy, Wageningen UR, ZLTO en de provincie Noord-Brabant. AgroProeftuin de Peel wordt financieel ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal platteland.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024