Gezondere kippen door miscanthusstrooisel?

Kan miscanthus als strooisel bijdragen aan de gezondheid van kippen en de weerbaarheid van planten? In AgroProeftuin de Peel doen een pluimveehouder, een kweker en een vezelverwerker onderzoek naar de positieve eigenschappen van miscanthus als strooisel en als meststof.

02 maart 2023

Miscanthus is een gewas dat in korte tijd veel organische stof en CO2 kan vastleggen in het wortelstelsel en in de bovengrondse delen. Het is een CO2-slurper, bodemverbeteraar én een vervanger voor veen uit Oost-Europa.
 

Onderzoek HAS

In dit project onderzoekt HAS green academy het effect van miscanthus op de mestkwaliteit en de diergezondheid van vleeskuikens. Doordat miscanthusstrooisel ammoniak in de pluimveestal opneemt, kan het gewas het leefklimaat en de gezondheid van de kippen verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht hoe miscanthus als meststof voor planten kan dienen. In de plantenkwekerij kan miscanthusstrooisel namelijk bijdragen aan een gezonde(re) bodem. 

De drie initiatiefnemers van dit innovatieproject vormen samen een kringloop, waarin ook de kippenmest binnen de regio blijft en waardoor er minder kunstmest nodig is in de teelt van planten en voedingsgewassen. Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek.

 

Subsidieregeling Kringlooplandbouw

Voor het miscanthus-onderzoek ontvingen de ondernemers een bijdrage van 50.000 euro vanuit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Heb je ook een samenwerkingsproject waar je financiering voor zoekt? Kijk hier voor de voorwaarden. Op www.agroproeftuindepeel.nl lees je wat de proeftuin nog meer voor je kan betekenen. 

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor de volgende ronde van de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is 29 maart a.s. Kijk hier voor de andere data in 2023.