Green Deal Eiwitrijke gewassen gelanceerd

Vandaag zetten ruim 50 organisaties hun handtekening onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. AgriFood Capital is een van de ondertekenaars. Het doel van deze ‘Bean Deal’ is om verbouwing, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen te stimuleren.

14 juli 2022

De deal maakt namelijk het telen van eiwitrijke gewassen economisch (weer) aantrekkelijk voor boeren, het verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten van Nederland en de EU en leidt tot meer duurzame landbouw.


Ketenoptimalisatie

De ondertekenaars vormen een indrukwekkende mix van provincies, bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en samenwerkingsorganisaties uit heel Nederland. Dat is ook nodig want alleen door samenwerking in de hele eiwitketen is het mogelijk om meer plantaardige eiwitten van eigen bodem bij de consument te krijgen. De Bean Deal jaagt dan ook alle activiteiten rondom (nieuwe) eiwitrijke gewassen aan, in de hele keten van boer tot bord.

Experimenteerruimte


Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, ondertekende de Green Deal Eiwitrijke gewassen namens AgriFood Capital. “De Bean Deal is een stevige stimulans voor de verduurzaming van ons voedselsysteem. Vanuit Noordoost-Brabant geven we uitvoering aan de deal via AgroProeftuin de Peel waar alles om kringlooplandbouw draait. Op verschillende proeflocaties wordt al volop geëxperimenteerd met eiwitrijke gewassen. De kennis die we in de praktijk opdoen, delen we met andere partijen en willen we nadrukkelijker inzetten om de verbinding te leggen met ketenconcepten en marktontwikkelingen.”

Behalve AgriFood Capital zijn vanuit Brabant onder andere ook de provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool, Agrifirm, Hutten, Udea/Ekoplaza, het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en ZLTO bij de deal aangesloten.
 

Meer plantaardig van eigen bodem

De Green Deal Eiwitrijke gewassen is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie van het ministerie van LNV. Deze strategie heeft als doel om de zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en plantaardige eiwitten van ons land en de EU te vergroten, op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en leefomgeving. Het Nederlandse klimaat is uitermate geschikt voor het telen van eiwitrijke gewassen zoals eiwitrijke vlinderbloemigen (o.a. (veld)bonen, erwten en lupines). Daarnaast dragen deze gewassen ook bij aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. En het zijn bekende stikstofbinders.  

De Nationale Eiwitstrategie en de Bean Deal dragen op deze manier bij aan kringlooplandbouw, aan een duurzame veehouderij en een sterke agrifood economie, aan minder emissie en minder voedselverspilling, en aan een duurzamer, gezonder en plantaardiger eetpatroon.
 

Ondersteuning van praktijkproeven

Eiwitrijke gewassen is een belangrijk thema van AgroProeftuin de Peel. Zoek je subsidie voor praktijkproeven met bijvoorbeeld veldbonen en lupines? Of voor andere onderzoeksprojecten op gebied van kringlooplandbouw? Je kunt hiervoor subsidie aanvragen. Bekijk de mogelijkheden op de website van AgroProeftuin de Peel. Onlangs besteedde Nieuwe Oogst aandacht aan het onderzoek naar eiwitrijke gewassen op de centrale proeflocatie in Zeeland (NB).