Grotere rol voor consument bij verspillingsvrije voedselketens
 • Ondernemers
 • Startups
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Innovatiehub
 • Voedselverspilling

18 maart 2024

Grotere rol voor consument bij verspillingsvrije voedselketens

In 2030 1 miljard kilo minder voedsel verspillen in Nederland. Dat is de ambitie van het Circular Food Center, een van de sleutelprojecten van Regio Deal Noordoost Brabant. Dankzij ondersteuning vanuit de Regio Deal is dit nieuwe nationale kennis- en ontmoetingscentrum op gebied van voedselverspilling al aardig op weg.

Het Circular Food Center is een initiatief van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling in samenwerking met de gemeente Meierijstad, gesteund door de provincie Noord-Brabant en het Rijk. In totaal werken er inmiddels 110 stakeholders met elkaar samen in clusters en projecten aan het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en het verwaarden van onvermijdbare reststromen.
 

De helft minder…. 

De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is penvoerder van het Regio Deal project. Eigenlijk ook heel logisch. Directeur Toine Timmermans legt uit: “Samen Tegen Voedselverspilling wil in 2030 de voedselverspilling in Nederland gehalveerd hebben t.o.v. 2015. Dat is een van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Om dat te realiseren werken we samen met ruim 110 stakeholders aan inspirerende en impactvolle initiatieven rond bewustwording en circulaire innovaties in de voedselketen van boer tot bord. Het Circular Food Center is het vehikel om deze ambitie te realiseren.”  

Grotere rol voor consument bij verspillingsvrije voedselketens

Speelveld veranderen 


Het Circular Food Center is gevestigd op de Noordkade in Veghel. Het moet dé proeftuin voor innovatieve verspillingsvrije initiatieven worden. Binnen deze proeftuin worden samenwerkingsprojecten ontwikkeld én het is een fysieke plek waar voedselveranderaars elkaar kunnen ontmoeten, experimenteren en kennis uitwisselen. “We willen vooral bewijslast leveren, met andere woorden, aantonen dat minder verspillen echt kan en dat dit pure winst oplevert voor mens, milieu en de economie. En door opschaling van oplossingen willen we het speelveld samen met onze partners veranderen.” 

 

Hoe de huidige Regio Deal hieraan bijdraagt? Toine: “Met ondersteuning vanuit de Regio Deal hebben we de eerste clusters van bedrijven en publieke organisaties rond specifieke thema’s opgezet. Daarnaast kunnen we de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen intensiveren, zoals in de mbo en hbo verspillingschallenges en de Brabantse Meesterchef. Tot slot krijgt de ontwikkeling van het fysieke kennis- en ontwikkelingscentrum een impuls. Hier kunnen innovaties zichtbaar gemaakt en beleefd worden.“ 
 

Experimenteerruimte 

Op dit moment zijn drie clusters van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden actief aan de slag met verschillende verspillingsuitdagingen. “We werken aan een verspillingsvrije broodketen, een circulaire dierlijke eiwitketen en de verspillingsvrije catering.”

Om de gewenste bewijslast te leveren, is experimenteerruimte nodig. “Deze experimenteerruimte zit bij de deelnemende bedrijven zelf en in de nabije toekomst dus ook bij het Circular Food Center. De Noordkade is daarnaast heel geschikt om bijvoorbeeld grote netwerkevents te organiseren.” 

Het Circular Food Center is aanjager van de circulaire biomassa transitie. We verbinden partijen met gedeelde ambities en versnellen het tegengaan van voedselverspilling door het gewoon te doén.

Circular Food Center & Citizens


“Consumenten verspillen thuis inmiddels al 30% minder voedsel maar we zien dat het moeilijk begint te worden om nóg minder te verspillen. Om op koers te blijven om de 50% doelstelling te halen, gaan we nu de voedselomgeving nog meer betrekken, zoals de producent en supermarkten, zodat zij gaan helpen voor de volgende stap. Daarnaast willen we een positieve sociale norm creëren waarbij niet verspillen het nieuwe normaal wordt in ieders gedrag.”

in de propositie van de tweede Regio Deal zit daarom het vervolgproject ‘Circular Food Center & Citizens’. “We gaan de inwoners, die ook burgers en consumenten zijn, actief betrekken bij de ontwikkeling van verspillingsvrije voedselketens. We bouwen dus niet alleen een grote fysieke proeftuin om de toekomst van ons voedsel zelf te beleven. Ook breiden we het bestaande Circular Food Center uit met een zogenoemd burgerberaad om nog beter aan te sluiten bij de praktijk van de consument. De oplossingen die bedacht en uitgevoerd worden, brengen een verantwoord en circulair consumptie- en productiesysteem stap voor stap dichterbij. Nationaal én internationaal.”

 

We willen consumenten actief betrekken bij de ontwikkeling van verspillingsvrije voedselketens en ook meer handelingsperspectief bieden.

 

Handelingsperpectief

“Waar we tot nu toe meer op een campagnematige aanpak zaten, zoals in de jaarlijkse Verspillingsvrije Week, willen we met deze volgende stap de mensen handelingsperspectief bieden”, vervolgt Toine. “De vraag die we stellen is: wat ga je zelf doen, wat heb je daarvoor nodig en hoe kan de overheid jou helpen om dat mogelijk te maken? Door de inwoners actief te betrekken bij het bedenken en realiseren van oplossingen, krijgen we een groter draagvlak, commitment en eigenaarschap om de verspillingsproblematiek succesvol en duurzaam aan te pakken. En waar kan dat beter als in Brabant, waar de hele voedselketen aanwezig is?”

Toines inspiratiebron voor het burgerberaad is het Citizens Panel Food Waste van de Europese Commissie waar hij bij betrokken was. Vooraf was hij sceptisch maar inmiddels is hij om: het werkt namelijk echt. “Ik heb gezien wat de kracht van gemotiveerde mensen door hele samenleving kan zijn. Maar om een soortgelijk initiatief hier mogelijk te maken, hebben de volgende Regio Deal echt nodig.”
 

Goud in handen

Nederland wordt in Europa steeds meer als voorloper gezien op gebied van de aanpak van voedselverspilling. “We hebben iets unieks in handen, goud. Met het Circular Food Center kunnen we onze koploperpositie verder uitbouwen. Laten we hiervoor vooral de krachten blijven bundelen en de kansen benutten van samenwerkingen zoals in FoodNL en van de Regio Deal.”

Ga voor meer informatie naar www.circularfoodcenter.com.
 

AgriFood Capital is partner van de huidige Regio Deal Noordoost Brabant, mede-aanvrager van de nieuwe deal en stakeholder van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024