Hart Fieldlab Agroforestry in Noordoost-Brabant
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Innovatiehub

29 mei 2024

Hart Fieldlab Agroforestry in Noordoost-Brabant

In Zeeland (NB) is het Fieldlab Agroforestry van start gegaan. In dit fieldlab wordt agroforestry ingezet voor een positieve bedrage aan milieu, klimaat, biodiversiteit, gezondheid en voedselproductie. Agroforestrysupplies en melkveebedrijf Opsteeg vormen het hart van deze nieuwe landbouw-innovatiehub. 

Voor het fieldlab zijn voormalige pluimvee en varkensstallen omgevormd tot een praktijkcentrum voor regeneratieve landbouw en een gezonde leefomgeving. In 2024 wordt het fieldlab, dat nu nog een pilot status heeft, verder uitgewerkt. Hierna gaat het initiatief minimaal tien jaar lopen.

 

Hart Fieldlab Agroforestry in Noordoost-Brabant

AgroForestryBlueprint

Sjef van Dongen van Agroforestrysupplies initieerde het plan, samen met buurman en melkveehouder Gerard Opsteeg en het Louis Bolk Instituut. Van Dongen: “We hebben ruime ervaring met de aanleg van agroforestrysystemen en gaan hier samen met boeren in de regio laten zien wat er mogelijk is.” 

Het Fieldlab heeft de naam AgroforestryBlueprint, omdat op allerlei vlakken een blauwdruk voor agroforestry wordt gemaakt. Zo worden er verschillende systemen aangelegd en voorbeelden voor onderhoud, oogst en mechanisatie, verwerking en afzet ontwikkeld en gedemonstreerd.

 

Handvatten en perspectief 

Het doel van het initiatief is om de boer handvatten en perspectief te bieden en de burger weer te verbinden met de landbouw. Er worden ten minste vijf experimenten uitgewerkt die al bekende kennishiaten over agroforestry voor de melkveehouderij en akkerbouw moeten opvullen. 

Het is de verwachting dat de doorontwikkeling van de locatie van Agroforestrysupplies, en van agroforestry-initiatieven in de nabije omgeving, zorgt voor een positieve leefomgeving. De effecten op bijvoorbeeld gezondheid, voedselproductie, sociale cohesie en de beleving van het landschap worden daarom bijgehouden.

Kijk voor meer informatie over AgroforestryBlueprint op www.agroforestryblueprint.nl.
 

18 innovatie fieldlabs

Er worden momenteel 15 concrete plannen gemaakt voor innovatie fieldlabs door heel Nederland. Daarnaast bevinden zich drie fieldlabs in een pilot-fase. Het maken van de ontwerpplannen hiervoor wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kenmerkend aan deze fieldlabs is dat ze gebiedsgericht zijn. Ze zullen bijdragen aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en onderzoeken welke duurzame bedrijfssystemen in een gebied kunnen bestaan. 

Noordoost-Brabant

In Noordoost-Brabant zijn drie fieldlabs voorzien: AgroForestryBlueprint (Zeeland). Plaats de Kleine Aarde (Boxtel) en de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand (in pilot-fase). De consortiumpartners van dit laatste fieldlab zijn AgroProeftuin de Peel, Wageningen Universiteit en Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk

Ivar van Dorst krijgt Agrifoodpluim voor biologische strokenteelt

22 juli 2024
 • Ondernemers
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Robotisering in de voedingsindustrie gaat niet vanzelf

19 juli 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Data & Tech

LEVEL UP 2024 komt eraan!

18 juli 2024