Data-analyse op weg naar een slimme varkensketen
 • Ondernemers

13 maart 2024

Data-analyse op weg naar een slimme varkensketen

In de voedselketens van de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor slimme technologieën en data. In het project ‘Slimme varkensketen’ van AgriFoodInnovation zetten bedrijven en kennisinstellingen data in om een innovatieve varkensketen te ontwikkelen met gezonde dieren en kwalitatief goede eindproducten.

Data verzamelen en analyseren


Om te kunnen sturen op de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van het eindproduct, is het belangrijk dat in verschillende schakels in de keten data verzameld, gedeeld en gekoppeld wordt. Te beginnen met data over het klimaat in de stallen. De stallen van de bijna 100 deelnemende varkenshouders zijn daarvoor uitgerust met klimaatsensoren. Deze sensoren meten continue CO2– en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur in de stal.
 

Data delen

“We werken aan een varkensketen waarin met data gestuurd wordt op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken’’, vertelt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food die het project Slimme varkensketen leidt. Het delen van data tussen schakels van de keten is hierbij van belang.” De keten wordt transparanter en ketenpartijen kunnen zo meer vraaggestuurd werken. “Dit geeft nieuwe kansen in het verdienmodel, ook voor de varkenshouder”, aldus Angela.
 

Data koppelen

Onlangs zijn de stalklimaatmetingen en de gezondheidsdata van de dieren geanalyseerd. In de volgende fase van het project worden deze data gekoppeld. Zo willen de onderzoekers en de boeren inzicht krijgen in het effect van de leefomstandigheden in de stal op de gezondheid van het varken.

Lees meer over het project 'Slimme varkensketen' op de website van AgriFoodInnovation.


AgriFoodInnovation is een initiatief van Wageningen UR, Technische Universiteit Eindhoven, HAS Hogeschool en ZLTO. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van AgriFood Capital BV samen met Brainport Development, BOM en REWIN. AgriFoodInnovation wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. 

Data-analyse op weg naar een slimme varkensketen

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

Inschrijving Food100 van 2024 geopend

09 april 2024
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

AgroProeftuin de Peel bij landelijke Bean Deal-dag

04 april 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Ontmoet Next Tech Food Factories op het Food Tech event

03 april 2024