Nog subsidie beschikbaar voor innovatie kringlooplandbouw

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen dit jaar nog 
in aanmerking komen voor subsidie. De ‘Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant’ biedt hiervoor nog ruimte.

07 oktober 2022

Deze regeling stimuleert innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifoodsector. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro is bedoeld voor projecten waarin tenminste twee partijen samenwerken aan een duurzame landbouw. Het gaat om projecten die een verbetering opleveren voor het milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positieve impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied.

Aanvragen


Heb je een project en zoek je daarvoor ondersteuning? Ga voor alle informatie naar de website van AgroProeftuin de Peel.

De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.