Onderzoek naar aardbeienteelt op trayvelden

Aardbeienteler Van den Elzen Plants onderzoekt samen met gemeente Meierijstad, waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant welke teeltmethode van aardbeienplanten het beste past in de omgeving met zorg voor bodem en water. Deze maand ondertekenden de partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

13 december 2022

Van den Elzen Plants is een van de grootste plantenkwekerijen van Noord-Europa met bijna 100 jaar ervaring in de aardbeien-, frambozen- en asperge-sector. In Erp legde de teler een proefopstelling van 1,8 hectare aan voor het opkweken van aardbeienplantjes. Daar wordt komende jaren onderzocht hoe de omschakeling van tijdelijke trayvelden naar vaste velden kan worden gemaakt. Trayvelden zijn teeltvloeren om aardbeiplanten in trays te kweken, een teeltmethode die een flinke groei heeft doorgemaakt.
 

Natuur en klimaat

De proefopstelling van Van den Elzen Plants is onderdeel van een bredere samenwerking om aardbeien zo duurzaam mogelijk te telen. In de proef wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ligging van sloten en beken in de omgeving van de aardbeientelers, naar klimaatdoelen en waterbesparing. “Met onze pilot gaan we kijken hoe we samen duurzamer en efficiënter aardbeienplanten kunnen telen op trayvelden,” aldus Van den Elzen Plants.

Van volle grond naar tray


Nederlandse aardbeientelers stappen in rap tempo over van kweek in volle grond naar bovengrondse trayvelden. Aardbeienplantkwekers leggen zelfs noodtrayvelden aan om aan de grote vraag naar aardbeien te kunnen voldoen. 
De verwachting is dat de sector over een paar jaar volledig is overgeschakeld naar dit bovengrondse systeem. Deze verandering biedt kansen voor robotisering en voor gerichter gebruik van mest- en andere stoffen. 

Deze samenwerking laat zien hoe ondernemers, overheden en kennisinstellingen in Noordoost-Brabant samenwerken aan de toekomst van ons voedsel: slim, circulair, waardevol en verbonden.

Ga voor meer informatie naar de website van Waterschap Aa en Maas