Slimmer werken in de maakindustrie als oplossing voor personeelstekort
 • Ondernemers
 • Startups
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

21 maart 2024

Slimmer werken in de maakindustrie als oplossing voor personeelstekort

De hightech sector is een onmisbare schakel om innovatieve oplossingen te creëren voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, duurzaam voedsel produceren en gezond ouder worden. De sector kampt echter met een groot tekort aan technisch personeel.

De provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de regionale triple helixorganisaties, waaronder AgriFood Capital, gaan dit probleem samen te lijf. Dit doen ze met gerichte projecten om meer slimme technologieën toe te passen in bedrijfsprocessen waar geen personeel (meer) voor te vinden is.  
 

In transitie

Momenteel zit de hightech sector midden in een transitie naar een zogeheten ‘Smart Industry 4.0’, die gekenmerkt wordt door een nieuwe manier van werken door digitalisering en een slimme koppeling tussen mens, machine en product. Brabant dreigt achter te gaan lopen in deze transitie. De provincie heeft namelijk veel kleine mkb’ers binnen de hightech sector, die minder ruimte en slagkracht hebben om hiermee aan de slag te gaan. En dat heeft weer gevolgen voor de ontwikkeling en toepassing van slimme technologieën in andere economische sectoren.
 

Laagdrempelige hulp

Technieken als digitalisering, robotisering en automatisering maken bedrijven minder afhankelijk van personeelstekorten. Bovendien kan de arbeidsproductiviteit worden vergroot. De provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant gaan samen aan de slag om bedrijven daarin te ondersteunen. De provincie investeert 7,5 miljoen euro in deze innovatiecoalitie.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met slimme technieken. Daarnaast krijgen ze (financiële) hulp om hiermee aan de slag te gaan. De nieuwe innovatiecoalitie wil dit stimuleren door innovatiecentra en specifieke projecten rondom productietechnologie, zoals Breda Robotics en Slimmer Werken in Midden-Brabant, verder te ontwikkelen en landelijke statuur te geven. Daarnaast gaan specialisten met hun kennis en hulp aan de slag om bedrijven verder te helpen.

Slimmer werken in de maakindustrie als oplossing voor personeelstekort

Next Tech Food Factories


Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Onze maakindustrie is van essentieel belang voor de Brabantse economie én andere sectoren. Het tekort aan personeel is dus een knelpunt voor de hele economie, maar zorgt ook voor vertraging in bijvoorbeeld de energietransitie. Door nu te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit, geven we een versnelling aan de hele Brabantse economie en verlichten we de druk op de arbeidsmarkt. Twee vliegen in een klap."

Next Tech Food Factories, de nieuwe programmatische samenwerking van AgriFood Capital en Brainport Development, is het eerste initiatief dat vanuit de innovatiecoalitie ondersteund wordt.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024