Kennisuitwisseling Brabantse ondertekenaars Bean Deal
 • Ondernemers
 • Netwerk

19 maart 2024

Kennisuitwisseling Brabantse ondertekenaars Bean Deal

AgriFood Capital is een van de ondertekenaars van de ‘Green Deal Eiwitrijke Gewassen’, beter bekend als de ‘Bean Deal. Het doel van deze deal is om verbouwing, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen te stimuleren. De deal maakt namelijk het telen van eiwitrijke gewassen economisch (weer) aantrekkelijk voor boeren, het verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten van Nederland en de EU en leidt tot meer duurzame landbouw.

Onlangs organiseerde de provincie Noord-Brabant een Bean Deal Diner in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch voor de Brabantse Bean Deal-partners. Zij wisselden kennis en ervaringen uit over ieders invulling van de Bean Deal sinds de ondertekening in juli 2022.

Eén van de deelnemers aan het diner was lupineteler Henk Kerkers uit Deurne. Henk is namens telersvereniging LuPeel betrokken bij de Bean Deal en bij onderzoek naar de teelt van lupine op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. “Ik vond het een waardevolle avond, omdat onder andere boeren, producenten, onderwijs en overheid bij elkaar aan tafel zaten om over hetzelfde onderwerp te praten”, aldus Henk. “Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en dat helpt bij het maken van nieuwe plannen.”
 

AgroProeftuin de Peel

“Vanuit AgriFood Capital geven we op verschillende manieren invulling aan de Bean Deal.  op verschillende manieren betrokken bij de uitvoering van de Bean Deal”, aldus Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital. “Zo wordt op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel onderzoek gedaan naar teeltmethodes van (nieuwe) eiwitrijke gewassen waaronder lupine en veldbonen. Om samenwerking in de keten te stimuleren, organiseerden we vorig jaar nog een ‘Eiwitbooster’. Ruim 100 telers van eiwitrijke gewassen, verwerkers en afnemers gingen met elkaar in gesprek om vraag en aanbod van eiwitrijke gewassen in de keten beter op elkaar af te stemmen. Daarin trekken we ook samen op met Regio FoodValley en Greenport Venlo in FoodNL.” 

Kennisuitwisseling Brabantse ondertekenaars Bean Deal

Eiwit van eigen bodem


In AgroProeftuin de Peel experimenteren agrarische ondernemers ook met andere bijzondere gewassen zoals sorghum, voedereiwitten, winterlupine en klimbonen. Dat doen zij om de ontwikkeling en productie van ‘eiwit van eigen bodem’ mogelijk te maken. Lokaal produceren hoort immers bij kringlooplandbouw. 

Dit zijn de Brabantse Bean Deal-partners: Provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, Henk Kerkers (namens LuPeel), Cosun, Me-at, Schouten Food, Udea, ZLTO, Van den Borne Aardappelen, Food Insights, VVA DataWorks, HAS green academy, Agrifirm Plant, Hutten en HAK.

 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk

Ivar van Dorst krijgt Agrifoodpluim voor biologische strokenteelt

22 juli 2024
 • Ondernemers
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Robotisering in de voedingsindustrie gaat niet vanzelf

19 juli 2024
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Data & Tech

LEVEL UP 2024 komt eraan!

18 juli 2024