Bodemverbetering als verdienmodel
  • Landbouw
  • Innovatiehub
  • Skills & talent

19 maart 2024

Bodemverbetering als verdienmodel

In het Boeren Innovatie Netwerk van AgroProeftuin de Peel zijn veehouders, akkerbouwers en groentetelers hard bezig om maatschappelijke landbouw opgaven te koppelen aan een duurzaam verdienmodel voor het bedrijf. Vollegrondsgroenteteler Compliment BV uit Volkel is één van de deelnemers aan het netwerk. Mede-eigenaar Peer Schraven vertelt aan Akkerbouwbedrijf over zijn ervaringen.

De bodem is al langer een speerpunt in de bedrijfsvoering van Compliment BV. Het bedrijf zoekt naar een oplossing om bij de teelt van ijsbergslag minder kunstmest te gebruiken. Een gewas als ijsbergsla wordt in relatief korte tijd geteeld en heeft op het juiste moment stikstof nodig. Die stikstof komt onder andere van kunstmest.
 

Duurzaamheidsvraagstukken

“Wat als we over vijf tot tien jaar geen kunstmest en minimaal aan gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken. Hoe kunnen we dan nog dezelfde productie halen?” Deze vraag houdt mede-eigenaar en directielid Peer Schraven van Compliment BV bezig. Samen met vijf andere telers is het teelt- en verwerkingsbedrijf in vollegrondsgroente duurzaamheidsvraagstukken op gebied van bodem aan de slag.
 

Behoud van verdienmodel

“Doel van het project is niet zo zeer om een verdienmodel te zoeken, maar vooral om het huidige verdienmodel te kunnen behouden”, vertelt projectcoördinator Bart Jan Wulfse van AgroProeftuin de Peel. “Er is een maatschappelijke opgave, maar hoe het op de eigen percelen zit is vaak onduidelijk. Hoe kun je daar op sturen?” 

De teeltplannen en grondgebruik van de deelnemers aan het Boeren Innovatie Netwerk zijn in kaart gebracht en bodemprofielen gemaakt. Op basis van grondmonsters worden de benutting en opname van stoffen door de gewassen gevolgd. Bart Jan: “Met dit systeem krijgen de telers een objectief beeld en zijn ze zelf in regie om maatregelen te treffen.”

Lees het volledige artikel op www.akkerbouwbedrijf.nl.

 

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital BV is aanvoerder van dit innovatieconsortium.