Provinciale gronden voor AgroProeftuin de Peel
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Innovatiehub

19 maart 2024

Provinciale gronden voor AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel, dé broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant, mag de komende tien jaar doorgaan met praktijkexperimenten op de proeflocatie in Zeeland (NB). De provincie Noord-Brabant stelt het huidige perceel van 30 hectare gedurende deze periode beschikbaar aan het innovatieconsortium voor verder onderzoek naar kringlooplandbouw.

Dat betekent dat de activiteiten op de proeflocatie de komende jaren voortgezet kunnen worden. Op de Noordoost-Brabantse proeflocatie kunnen agrarische ondernemers en andere vernieuwers in de (voedsel)keten experimenteren, leren en innoveren in de praktijk met nieuwe integrale oplossingen voor kringlooplandbouw. De opbrengsten dragen bij aan vernieuwing in de ketens van humane voeding, diervoeding en biobased bouwen. 
Het perceel aan de Middenpeelweg werd tot nu toe beschikbaar gesteld door het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
 

Beleidskader landbouw en voedsel

De activiteiten op en rond de proeflocatie sluiten mooi aan bij de doelstellingen van het provinciale beleidskader Landbouw en Voedsel: sluiten van kringlopen, water en bodem sturend, versterken van de biodiversiteit en de eiwittransitie. AgroProeftuin de Peel stimuleert kennisontwikkeling en -deling op deze thema’s. Het opzetten van experimenten op de proeflocatie is bovendien zeer laagdrempelig 
 

Erkenning

“We zijn erg blij met deze erkenning”, is de reactie van Jeroen van den Heuvel, voorzitter van AgroProeftuin de Peel. “Het is een mijlpaal. een schouderklopje voor alle partners die sinds het begin bij de proeftuin betrokken zijn. De experimenteerruimte die de proeflocatie biedt, geeft ondernemers in de hele regio Noordoost-Brabant de kans om aan te haken op de nieuwste innovaties en successen. Gemeenten hebben zo ook echt wat te bieden om samen met ondernemers naar kringlooplandbouw te groeien.”
 

Provinciale gronden voor AgroProeftuin de Peel

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024