Bodemvoedselweb belangrijk voor bodemkwaliteit
 • Ondernemers
 • Studenten
 • Landbouw
 • Innovatiehub

18 maart 2024

Bodemvoedselweb belangrijk voor bodemkwaliteit

De zandgronden in Brabant vormen een grote uitdaging voor de landbouw. Ze bevatten maar weinig organische stof waardoor de bodem minder water en voedingsstoffen vasthoudt. Dat maakt de grond en gewassen gevoeliger voor verdroging en voor schadelijke insecten zoals aaltjes. Een gezond bodemvoedselweb vormt de basis voor een gezonde bodem.

Een bodemvoedselweb is het ecosysteem in de bodem met allerlei organismen, zoals regenwormen, springstaarten, schimmels en bacteriën. Een gezond bodemvoedselweb zou planten zo kunnen beschermen dat ze minder schade ondervinden van bijvoorbeeld aaltjes.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant hebben HAS green academy, AgroProeftuin de Peel en andere partijen, waaronder Protix, onderzoek gedaan naar de verbetering van de bodemkwaliteit van zandgronden. In een meerjarige onderzoek experimenteerden HAS studenten met het effect van compost, insectensubstraat en een mix hiervan op het organisch stofgehalte en de hoeveelheid aaltjes in de bodem. Binnen het project had het lectoraat ‘Levende Bodem Werkt!’ een leidende rol.    

Bodemvoedselweb belangrijk voor bodemkwaliteit

Compost en insectensubstraat


Op drie percelen in het oosten van Brabant is tussen 2018 en eind 2022 compost van organische restromen en van insectensubstraat aan landbouwgrond toegevoegd. De grote hoeveelheden data die zijn verzameld, zijn nu door drie afstuderende Toegepaste Biologie studenten geanalyseerd. 
 

Integrale aanpak 


De studenten stelden onder andere vast dat het gehalte aan organische stof tijdens de onderzoeksperiode niet was toegenomen. De aangevoerde organische stof heeft mogelijk gediend als voeding voor bodemschimmels en -bacteriën die aan de basis staan van het bodemvoedselweb. De HAS studenten pleiten daarom voor een meerjarige aanpak waarin verschillende maatregelen met elkaar worden gecombineerd. Een combinatie van minder grondbewerking, gebruik van groenbemesters en het achterlaten van gewasresten kan het organisch stofgehalte van de grond in stand houden of zelfs verhogen.

“De opdracht van deze studenten was uitdagend, maar onze studenten hebben de partners mee kunnen nemen in hun keuzes en adviezen, daar zijn we trots op”, aldus hun begeleiders Cécile van den Elzen-Sünnen en Lyanne de Haan.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om de kwaliteit en daarmee weerbaarheid van de Brabantse zandgronden te verbeteren.

 

Ook aan de slag met de bodemkwaliteit?

Lees hier meer over de details van het bovengenoemde onderzoek naar de weerbaarheid van zandgronden. Wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen? Ga naar www.agroproeftuindepeel.nl.  
 

Het bodemvoedselweb is het ecosysteem in de bodem met allerlei organismen, zoals regenwormen, springstaarten, schimmels en bacteriën. De bodem wordt gezien als een complex levend systeem, waarin het 'eten en gegeten' worden is.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024