Ketensamenwerking cruciaal voor toekomst nieuwe teelten
 • Ondernemers
 • Startups
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Skills & talent

18 maart 2024

Ketensamenwerking cruciaal voor toekomst nieuwe teelten

Deze maand organiseerde ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’ een kennissessie over lupine en veldbonen. Telers, onderzoekers, experts en andere belanghebbenden uit de agrarische sector bogen zich over de toekomst van lupine en veldbonen. Kansrijke gewassen die een impuls kunnen geven aan de eiwittransitie.

Lupine en veldbonen zijn eiwitrijke gewassen met potentie. Als veevoer maar ook voor menselijke consumptie. In de agrarische samenwerking ‘Verbonden Peelproeftuinen’ onderzoeken bedrijven en kennisinstellingen teeltmethoden, toepassingen en afzet van deze en andere alternatieve gewassen om invulling te geven aan de eiwittransitie. 

Tijdens de kennissessie deze maand stonden de successen en de kritische uitdagingen voor de teelt en de afzet van lupine en veldbonen centraal. Voor de aanwezigen was het duidelijk: in de keten moeten de juiste partijen aanhaken én alle schakels in de keten moeten betrokken zijn en goed samenwerken. Dat is cruciaal voor een succesvolle toekomst voor nieuwe eiwitrijke teelten. 

Hieronder volgt een kleine impressie van de bijeenkomst.

Ketensamenwerking cruciaal voor toekomst nieuwe teelten

Onkruidbestrijding


De teelt van beide gewassen vraagt nog de nodige aandacht zoals op gebied van smaak en onkruidbestrijding. “2022 was een mooi lupinejaar”, aldus lupineteler Bart Peters. “De onkruiddruk was niet te hoog en dat bracht ons tot een mooie oogst. Alleen door te veel bittere stof kregen we de lupinebonen niet weggezet.” Maar dit jaar was er veel onkruid waardoor de lupineoogst vervuild was. “Onkruidbestrijding en hoogwaardig uitgangsmateriaal zijn cruciaal."

 

Onderzoeker Duncan Ralston wist met precisie zaaien met een afstand van 50 cm meer opbrengst per plant te realiseren. En Marc Kroonen van de Proefbedrijf WUR Open teelten Vredepeel besprak verschillende mechanische onkruidbestrijdingsmethoden.

 

Afzetmogelijkheden

Food innovator Friek van Helden benadrukte het belang van de eiwittransitie en de kansen van peulvruchten in duurzame voedselsystemen. Vraag en aanbod moeten beter in balans komen. Ze pleitte daarom voor samenwerking met (meer) grotere partijen om zowel afzet als consumptie een impuls te geven.  

Ageeth van der Lee van Feed Design Lab ziet vooral mogelijkheden voor veldbonen in de veevoederindustrie. Maar deze toepassing is nog onvoldoende bekend. Daar moet verandering in komen want “onbekend maakt onbemind.”

Voor 2024 willen telersgroepen de gezamenlijke teeltuitdagingen verkennen, vooral op gebied van onkruidbeheersing, rotatieteelten en vanggewassen. Lees meer hierover op de website van AgroProeftuin de Peel.
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024