2,5 miljoen euro voor verbetering leefbaarheid platteland in de Peel
 • Ondernemers
 • Startups
 • Landbouw
 • Voedselverwerking
 • Financiëring

18 maart 2024

2,5 miljoen euro voor verbetering leefbaarheid platteland in de Peel

Vanuit het Europese LEADER-subsidieprogramma is er 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in het landelijke gebied van de Brabantse Peel te bevorderen. Begin 2024 gaat het subsidieprogramma open. Dan kunnen ondernemers, stichtingen, verenigingen en inwoners ondernemers in de Peelregio subsidie aanvragen voor verbeterprojecten. 

Het platteland van de Peel staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat de inwoners van de Peel hier samen de schouders onder willen zetten, bleek wel tijdens het opstellen van de aanvraag voor de LEADER-subsidie. Want er borrelen verschillende ideeën in de gemeenschap op het gebied van brede plattelandsontwikkeling, klimaat, milieu, water en biodiversiteit.


 

 

2,5 miljoen euro voor verbetering leefbaarheid platteland in de Peel

Voor en samen met inwoners 


LEADER De Brabantse Peel is bedoeld voor nieuwe en bestaande projecten die voor en door inwoners gedragen worden en de leefbaarheid op het platteland versterken. Het toepassingsgebied beslaat de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, Maashorst, en Helmond, en het oostelijke gedeelte van de gemeente Meierijstad. Het initiatief wordt ook ondersteund door het Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant.

Initiatiefnemers


De LEADER-subsidie is aangevraagd op initiatief van de gemeenten Laarbeek en Maashorst, AgriFood Capital en Innovatiehuis De Peel. Projectmanager Sonja van Uden: “We leven in een tijd van onduidelijkheid en onzekerheid. Met LEADER De Brabantse Peel krijgen we dingen goed voor elkaar, en zijn we goed voor elkaar!” 

 

Subsidieloket begin 2024 open

Het nieuwe subsidieprogramma wordt uitgevoerd onder leiding van Innovatiehuis De Peel, die penvoerder is van LEADER De Brabantse Peel. Begin januari 2024 gaat het subsidieloket open. Ga voor de meest actuele informatie naar www.leaderbrabantsepeel.nl.

 

Vanuit AgriFood Capital zal AgroProeftuin de Peel betrokken zijn bij de uitvoering van het subsidieprogramma. Dit is een samenwerking van AgriFood Capital (aanvoerder), RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024