Twee miljoen voor AgroProeftuin de Peel
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Innovatiehub
 • Financiëring

18 maart 2024

Twee miljoen voor AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel ontvangt in totaal twee miljoen euro van de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital en RNOB. Met deze investering wordt de komende vier jaar onder andere het innovatieprogramma voor agrarische ondernemers, ketenpartijen en andere vernieuwers verder ontwikkeld. Goed nieuws dus voor de vooruitgang van kringlooplandbouw. 

Innovatie in de landbouw een van de speerpunten van de provincie Noord-Brabant van deze bestuursperiode. Vorig jaar stelde de provincie al 30 hectare grond voor de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Uden voor tien jaar beschikbaar. Maar om grondgebonden kringlooplandbouw verder te professionaliseren, is ook extra geld noodzakelijk. De gezamenlijke investering is bedoeld om verdere innovatie van circulaire systemen mogelijk te maken en om kennisdeling te bevorderen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.

Twee miljoen voor AgroProeftuin de Peel

Belangrijke broedplaats


AgroProeftuin de Peel is een belangrijke broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant. Het is een van de experimenteergebieden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op gebied van kringlooplandbouw. Boeren, wetenschappers, studenten, overheden en andere ondernemende vernieuwers ontwikkelen en testen er nieuwe landbouwmethoden om de productie van voedsel toekomstbestendig te maken. En om nieuwe verdienmodellen voor boeren te ontwikkelen.

Vernieuwende systemen 


“Boeren horen bij onze provincie”, reageert gedeputeerde Marc Oudenhoven van Agrarische Ontwikkeling. “Onze ambitie is om de agrarische sector ook voor Brabant te behouden en te versterken. Maar dat kan alleen door in te zetten op nieuwe methoden en innovaties. Via AgroProeftuin de Peel werken we met vernieuwende systemen aan duurzaamheid en onderzoeken we andere bronnen van inkomen voor de boer. Het is goed dat de provincie Brabant, ook op financieel gebied, betrokken is bij dit project.”

 

Krachtige impuls 

Om de toekomstige activiteiten van AgroProeftuin de Peel te waarborgen, is een basisfinanciering van bijna twee miljoen euro nodig. De provincie draagt hier met een miljoen euro substantieel aan bij. AgriFood Capital en RNOB financieren samen de andere helft. “Deze gezamenlijke inspanningen geven een krachtige impuls aan de groei en bloei van dit belangrijke agrarische initiatief in Noordoost-Brabant”, aldus Jeroen van den Heuvel, voorzitter van de Stuurgroep AgroProeftuin de Peel.

AgroProeftuin de Peel krijgt krachtige impuls door samenwerking van regio en provincie

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024