Nog geen nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Brabant
 • Ondernemers
 • Startups
 • Studenten
 • Regio Deal

18 maart 2024

Nog geen nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Brabant

Er komt nog geen nieuwe Regio Deal met het Rijk voor de regio Noordoost-Brabant. In oktober 2023 dienden RNOB (penvoerder), AgriFood Capital en Noordoost-Brabant Werkt, samen met de provincie Noord-Brabant, een voorstel in voor een Regio Deal in de vijfde tranche. De partijen wilden in drie grote programma’s aan de slag met de gezondheid en de leefbaarheid in Noordoost-Brabant. Het Rijk heeft wel aangegeven in gesprek te willen blijven over het indienen van een aanvraag voor de volgende tranche eind dit jaar. 
 

Deze uitkomst is bijzonder jammer”, reageert Jack Mikkers, voorzitter van de huidige Regio Deal Noordoost-Brabant. ”Toch is het positief dat het Rijk in haar reactie liet weten dat de kwaliteit van onze aanvraag goed was. Maar de vijfde tranche van de Regio Deals was zwaar overtekend dus moest er een keuze uit de aanvragen worden gemaakt. Hierbij zaten veel aanvragen die in de vorige tranche zijn afgewezen. Dat onze huidige Regio Deal dit jaar nog doorloopt, is ook meegenomen in de afwegingen. De reactie van het Rijk bevestigt dat wij de juiste dingen doen voor onze regio en dat we de dingen ook goed doen. Het Rijk wil met ons in gesprek blijven voor de zesde tranche.”
 

’t Nieuwe Goeie Leven 

Noordoost-Brabant is de regio van ’t goeie leven maar daarvoor moet het fundament wel stevig zijn. En blijven. In deze tijd van ingrijpende sociale, economische en technologische veranderingen zien wij zien daarin scheuren ontstaan. 

De aanvraag voor de Regio Deal vijfde tranche omvatte een maatregelenpakket van 45 miljoen euro. Aan het Rijk was een bijdrage van 22,5 miljoen euro gevraagd. Onder het motto ‘Samen naar ’t Nieuwe Goeie Leven in Noordoost-Brabant’ wilden ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners in drie grote programma’s gezamenlijk toewerken naar grotere sociale veerkracht (‘Samen Meedoen’), behoud van talent (‘Samen Blijven’) en een gezondere leefomgeving en leefstijl (‘Samen Gezond’) in de regio. 
 

Perspectief voor de toekomst

De opgaven voor de regio Noordoost-Brabant blijven onverminderd groot. En de ambities van de betrokken partijen op gebied van goed wonen, leven en werken eveneens. “We zijn een regio van aanpakkers en dus gaan we de komende periode samen met alle betrokkenen op zoek naar de mogelijkheden om de brede welvaart voor de inwoners van onze regio te verbeteren. Het Rijk wil daarover dus met ons in gesprek gaan. Natuurlijk is het voor nu jammer, maar dit biedt wel perspectief voor de toekomst”, aldus Jack Mikkers. 

 

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: de opgave (hoe groot, urgent en complex); de aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); de financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en de organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Ook bij deze vijfde ronde heeft het kabinet gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio. 

 


 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024