FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Voedselverwerking

24 mei 2024

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

Voedselzekerheid, voedselverspilling, voedsel & gezondheid en eiwittransitie zijn belangrijke thema’s in het voedselsysteem van de toekomst. Het zijn ook belangrijke thema’s in Europa. In de aanloop van de Europese verkiezingen op 6 juni a.s. organiseerden AgriFood Capital, Regio Food Valley, Greenport Venlo en Delta Rivierenland een speciaal voedseldebat met acht Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Dat deden de vier foodregio's gezamenlijk vanuit FoodNL.

Grootste agrifood gebied van Europa

Kees van Rooij, voorzitter van FoodNL, trapte de bijeenkomst af. “FoodNL is de samenwerking van vier Nederlandse foodregio’s die samen richting geven aan het voedselsysteem van de toekomst. Wij representeren 150.000 mensen die actief zijn in de agrifood sector. Samen zijn we goed voor een exportwaarde van 15 miljard euro. Welkom dus in het grootste aaneengesloten agrifood gebied in Europa! Als FoodNL trekken we samen op richting Brussel op de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. We zoeken daarbij ook de samenwerking met andere regio’s in Europa.”

 

FoodNL vraagt aandacht voor urgente voedselthema’s in Brussel

Prikkelende stellingen

Het voedseldebat stond onder leiding van journalist Aart van Cooten, die een passie heeft voor landbouw, water en natuur. Aart: “Europa is ongelofelijk belangrijk als het gaat om de toekomst van onze boeren en voedselproductie. De maatregelen die in Brussel worden genomen, zijn van invloed op de voedselproductie en -consumptie in Nederland.”

Aan de hand van (aantal) prikkelende stellingen gingen de politici met elkaar in debat:

 • ‘Voedselzekerheid moet topprioriteit hebben in Europa’
 • 'De eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) gaat te traag'
 • ‘Inkomenssteun uit Brussel past niet in een toekomstbestendig verdienmodel van boeren’
 • ‘Humane gezondheid is een belangrijke pijler van de Europese voedselpolitiek’.

Tussendoor brachten HAS-studenten ook stellingen in. 

Memorandum FoodNL

Na afloop van het debat overhandigde Servaas Stoop, bestuurslid van FoodNL een memorandum aan de politici. In dit memorandum vraagt FoodNL aan Brussel om:

 • toegang tot fondsen, ondersteuning van regio’s en stimulering van kennis- en innovatieontwikkeling  om een duurzaam voedselsysteem te ontwikkelen;
 • meer experimenteerruimte op gebied van circulaire veehouderij en het wegnemen van obstakels in insectenteelt om de ontwikkeling van een alternatieve eiwitsector te versnellen;
 • maatregelen om gezond en duurzaam voedsel betaalbaar te houden.  

In het Memorandum van FoodNL staat ook wat de regio’s in FoodNL op deze terreinen te bieden hebben voor Brussel.

Het was een levendig debat dat in goede sfeer werd gevoerd. Mede namens FoodNL bedanken wij iedereen die betrokken is geweest bij het voedseldebat. Speciale dank gaat uit naar Eveline Herben (BBB), Willemien Koning-Hoeve (CDA), Christian van der Krift (Christenunie), Lara Sibbing (Groen links/PvdA), Ellen Putman (Partij voor de Dieren), Gijsbrecht Gunter (SGP), Bart Millenaar (VVD) en Ian Hendriks (Volt) voor hun actieve deelname aan het debat. 
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024