AgriFoodInnovation verbetert diergezondheid met behulp van data
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Voedselverwerking
 • Innovatiehub
 • Data & Tech

06 juni 2024

AgriFoodInnovation verbetert diergezondheid met behulp van data


In het project ‘Slimme Varkensketen – sturen op diergezondheid’ onderzoeken bedrijven en kennisinstellingen hoe data toegepast kunnen worden om de keten slimmer te maken, met oog voor gezondheid en welzijn van de dieren. Het resultaat moet zich vertalen naar een gezond en smaakvol stukje vlees. 
 

Klimaatsensor

In het project werken Hendrix Genetics en Vion Food Group samen aan verbetering van diergezondheid in de keten. Ruim honderd varkenshouders hebben nu een Slimme Stal-klimaatsensor in de stal.. “De sensor verzamelt 24/7 data over het ammoniak- en CO2-gehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid”, vertelt projectleider Angela van der Sanden, “Hiermee kan de boer het klimaat in de stal sturen.” De sensor brengt het klimaat in de stal in kaart en is een hulpmiddel om te sturen op diergezondheid en dierenwelzijn. En uiteindelijk op beter vlees. De varkenshouders in het project worden ondersteund door klimaatadviseurs.

 

AgriFoodInnovation verbetert diergezondheid met behulp van data

Stalklimaatindex

Connecting Agri & Food, waar Angela werkzaam is, introduceerde in februari van dit jaar de Stalklimaatindex. Deze innovatieve index is samen met varkenshouders, Wageningen University en klimaatadviseurs ontwikkeld. Het helpt varkenshouders om de hoeveelheid ammoniak en CO2, temperatuur en luchtvochtigheid in de stal eenvoudig te beoordelen. Angela: “In plaats van aparte data voor de vier meetwaarden krijgt de varkenshouder nu één getal. Hiermee heeft hij in één oogopslag een duidelijk overzicht van het stalklimaat. Van daaruit kan hij kijken waar kansen liggen voor verbeteringen en optimalisatie.”
 

Hackathons

In de zoektocht hoe data zo goed mogelijk door de hele keten met elkaar te verbinden en om te zetten in bruikbare informatie, worden onder meer hackathons georganiseerd. Hierin leggen datascientists, onderzoekers van deelnemende bedrijven en andere experts (nieuwe) links tussen beschikbare datasets uit de varkensketen om van daaruit bijvoorbeeld indicatoren voor diergezondheid te ontwikkelen. 

“We wisten uit eerdere analyses al dat er een relatie is tussen het stalklimaat en de groei van de biggen: een stabieler klimaat geeft een hogere groei per dag", vervolgt Angela. "Daar zijn we in de hackathon op doorgegaan. Zoals verwacht kwamen we nog niet tot het Eureka-moment, maar de potentie om dit te bereiken na verder data-onderzoek is er wel uit gebleken.”
 

De volgende stap 

“Toen we de klimaatsensor introduceerden, was die voor iedereen helemaal nieuw. Inmiddels zijn de varkenshouders en klimaatadviseurs gewend om ermee te werken. De vraag is nu hoe we de sensor echt onderdeel van de keten kunnen maken. Dat is de volgende stap”, sluit Angela af. Lees hier meer.

 

Slimme Varkensketen is een van de business cases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. In het project werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan verbetering van de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de dieren. De ambitie van deze businesscase is het realiseren van een systeemdoorbraak in de keten van productie, verwerking en afzet van varkensvlees.

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024