Fermentatie nieuwe stap in sluiten mestkringloop
 • Ondernemers
 • Landbouw
 • Regio Deal

07 juni 2024

Fermentatie nieuwe stap in sluiten mestkringloop

Melkveehouder Frank van Boxtel uit Uden scheidt al 2,5 jaar de dikke en dunne mest van zijn koeien. De dikke fractie wordt zonder emissie gefermenteerd en gebruikt als bodemverbeteraar. De dunne fractie wil hij gebruiken als kunstmestvervanger. “Als dat is toegestaan, is de cirkel rond: alle mest zelf verwerken, geen mestafzetkosten, dunne fractie inzetten als kunstmestvervanger en geen kunstmest aankopen”, concludeert Frank. 

Bodemverbeteraar

In september 2021 begon hij met de fermentatie. Inmiddels draait alles naar wens: het ruikt bijna niet op het boerenerf, het stalklimaat is prima en de koeien zijn gezond. “De gefermenteerde dikke fractie is een geweldige bodemverbeteraar op het land. Ik zie het verschil in het gewas op het buurperceel. Op ons perceel is een veel actiever bodemleven door het organisch materiaal”, zegt de melkveehouder tevreden.

 

Fermentatie nieuwe stap in sluiten mestkringloop

Fermentatie

Samen met A&S Techniek uit het Friese Burgum ontwikkelde Frank een systeem om vaste mest vaster en stapelbaar te maken en om urine geschikt te maken als kunstmestvervanger. De vaste fractie van de mest wordt verzameld in een mengbak buiten de stal. Daar worden stro, fermentatievloeistof, kleimineralen en zeeschelpenkalk toegevoegd en gemengd met een vijzel. Door die toevoegingen ontstaat een fermentatieproces waardoor alle mineralen worden gebonden, met als gevolg dat er veel minder emissie ontstaat. Deze fermentatiestap helpt de boer om de mestkringloop op het eigen bedrijf te sluiten.

Goed voor bodem en koe

Het mengsel rijdt Frank uit op zijn land. “Het is een prachtige bodemverbeteraar. Het verrijkt de grond, zorgt voor betere vochtopname en geeft minder uitspoeling. Goed voor de gewassen en dus ook voor de koeien.” Lees het volledige artikel op de website van Stal & Akker.


Medewerking AgroProeftuin de Peel

Voor een verdere ontwikkeling van het indrukwekkende systeem maakte Frank van Boxtel gebruik van de expertise en de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van AgroProeftuin de Peel. Dit ‘zaaigeld’ is ingezet voor een experimentele verwerking van de dunne mestfractie. 
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024