Frans Molenkamp, raadslid in Oss en lid Klankbordgroep Raadsleden

Vanaf het moment dat Frans Molenkamp lid is van de klankbordgroep van AgriFood Capital slaat hij geen bijeenkomst over. “Nieuwsgierig en kritisch als ik ben, blijf ik graag nauw volgen waar AgriFood Capital zich mee bezighoudt” zegt Frans, als raadslid in Oss. “Ik wil namens de Osse gemeenteraad weten wat er met de bijdrage van drie euro per inwoner per jaar gebeurt én of het deze investering waard blijft. De kosten gaan voor de baten uit, dat realiseer ik me wel.” 

01 januari 0001

Naar een nieuwe samenleving
 

Als civieltechnisch ingenieur is Frans Molenkamp zelf bijzonder gecharmeerd van innovatie. “Ik ben altijd geïnteresseerd in ideeën die bijdragen aan een nieuwe samenleving. Op de lange termijn heb je elkaar als ondernemers, overheid en onderwijs keihard nodig. Ik zie AgriFood Capital daarin als een verbindende schakel in Noordoost-Brabant.”

Zo vanzelfsprekend als dit voor Frans Molenkamp is, zo vanzelfsprekend is dat niet voor andere raadsleden binnen en buiten Oss. “Draagvlak is van belang, maar ik zie het wegebben. Daar maak ik me zorgen over. Op de korte termijn valt het wel mee, maar op de lange termijn hebben we elkaar nodig over de gemeentegrenzen heen, bijvoorbeeld bij vrijvallende agrarische bebouwing.”

Tweede leven voor vrijvallende agrarische bebouwing

De vrijvallende agrarische bebouwing (VAB) maakt al deel uit van de strategische agenda van AgriFood Capital. Het is zo´n onderwerp waar een rol voor de regionale samenwerking in AgriFood Capital is weggelegd, meent Frans Molenkamp. “In het Osse buitengebied is dit een serieus vraagstuk. Zo´n vijftig boerenbedrijven zullen hun bedrijfsactiviteiten op relatief korte termijn stoppen. Er zijn twee redenen die daarvan nagenoeg altijd de oorzaak zijn: gebrek aan opvolging of om bedrijfseconomische redenen. Dat gaat enorm veel impact hebben op het Osse buitengebied.

Als overheid kun je dit niet voor elke boer afzonderlijk oplossen, maar je moet wel richtinggevend zijn over de herbestemming. Wat mag wel en wat mag niet? Je moet voorkomen dat het buitengebied verrommelt. Dat kan door tijdig een visie te ontwikkelen op nieuwe bedrijvigheid, op een tweede leven voor dit gebied. AgriFood Capital kan de afzonderlijke kennis van de welbekende drie O´s, - onderwijs, ondernemers en overheid –  met elkaar verbinden.”

Gemeente overstijgende vraagstukken

Het doemscenario van de lege stallen is volgens Frans Molenkamp iets wat je als gemeente niet alleen kunt oppakken. “Het vraagstuk houdt niet op bij de gemeentegrens van Oss. Je moet over de gemeentegrenzen durven heen kijken, hoe moeilijk dat soms ook is.”

Wat het extra lastig maakt om gemeenteraden blijvend te overtuigen, is dat de resultaten van de inspanningen van de regionale samenwerking niet vergelijkbaar zijn met een concreet productieproces waar je aan de voorkant iets instopt en waar aan de achterkant iets uitrolt. “De directeur van de Talentencampus in Oss verwoordt het altijd heel mooi. Hij zegt, ik ben directeur van gebakken lucht. In zekere zin geldt dat ook voor de bijdrage aan AgriFood Capital. Het is niet altijd even concreet te maken wat exact de toegevoegde waarde voor iedere gemeente afzonderlijk is. Maar juist vanwege de gemeente-overstijgende thema´s waar deze regio voor staat, ben ik voorstander dat de 17 aangesloten gemeenteraden de regionale samenwerking blijven omarmen. De voordelen mogen indirect zijn. Het regiobelang is er.