Isolde Huijbregts, directeur Mens & Organisatie van Toekomst Schoonmaakbedrijven

De wereld van vandaag, is morgen anders. Laat staan over drie of vijf jaar. Het stelt werkgevers, ook die in de regio Noordoost-Brabant, voor een hoop vragen. Hoe zal de concurrentiepositie over enkele jaren zijn? Blijven alle huidige diensten bestaan? Kunnen de huidige medewerkers blijven voldoen aan de veranderende klantvraag? Het regionale familiebedrijf Toekomst Schoonmaakbedrijven had dergelijke vragen ook.

01 januari 0001

“We wilden echt met strategische personeelsplanning aan de slag” vertelt Isolde Huijbregts, directeur Mens en Organisatie bij Toekomst Schoonmaakbedrijven in Schijndel. “Daar hadden we begeleiding bij nodig, en de zogenaamde stok achter de deur.” Het programma Strategische Personeelsplanning van AgriFood Capital Werkt! kwam voor Toekomst Schoonmaakbedrijven, met zo´n 400 vaste medewerkers, precies op het juiste moment.

Programma strategische personeelsplanning

Het programma Strategische Personeelsplanning is een initiatief van AgriFood Capital Werkt! en de werkgeversorganisatie BZW. Isolde Huijbregts: “Toen ik net na de zomer in 2016 over het programma hoorde, zag ik een kans voor ons bedrijf. Ik was al eens eerder benaderd om mee te doen aan de pilot, maar op dat moment waren we daar bij Toekomst Schoonmaakbedrijven nog niet aan toe. Eind 2016 wel, ondanks dat er geen specifieke aanleiding was om mee te doen. We hadden bijvoorbeeld geen moeite met het vinden van nieuwe medewerkers.”

Om te kijken of er voldoende draagvlak binnen Toekomst Schoonmaakbedrijven zou zijn om het programma Strategische Personeelsplanning te volgen, vulden diverse managementleden eerst een quickscan in. Isolde: “Commitment binnen je organisatie is essentieel voor het slagen! Gevolgd door vastbijten en volhouden. Iedereen van het managementteam zag het zitten. We wilden de operationele aspecten ontstijgen en echt strategisch aan de slag.”

Begeleiding AgriFood Capital werkt!

Op basis van de quickscanresultaten ontving Toekomst Schoonmaakbedrijven een concreet begeleidingsvoorstel van Jos van Asten (van AgriFood Capital Werkt!) en van Frank Kanters (verbonden aan Hogeschool Avans.) Toekomst Schoonmaakbedrijven stelde een projectteam samen dat bestaat uit medewerkers van verschillende posities in de organisatie. Zij hebben nagenoeg alle begeleidingssessies Strategische Personeelsplanning inmiddels gevolgd. De huidige diensten en functies zijn helder in beeld gebracht, evenals de externe factoren die daarop van invloed zijn. Isolde: “Door de begeleiding sta je langer stil bij je eigen diensten. Je kijkt ernaar vanuit een andere invalshoek. Vervolgens bepaal je heel concreet welke stappen je gaat zetten. Die begeleiding die we van AgriFood Capital Werkt! en Avans Hogeschool ontvangen, vind ik heel stimulerend.”

De schoonste zaak van de wereld

Isoldes doel is om helderheid te krijgen over de gewenste formatie in de toekomst. Isolde: “Als zou blijken dat er een gat is tussen de kennis van onze huidige medewerkers en de toekomstige werkzaamheden, moeten we nu al kijken hoe we dat gaan oplossen. We voelen ons verantwoordelijk voor het groeien en bloeien van onze medewerkers. Als er stappen nodig zijn om dat zo te houden, dan moeten we daar op tijd mee aan de slag gaan.

Onder aanvoering van onze directeur René Wittens draait het bij dit familiebedrijf niet alleen om geld, maar ook om blije mensen. Dat is voor ons de schoonste zaak van de wereld! Blije klanten omdat wij goed werk leveren, maar vooral ook blije medewerkers. Waarbij we graag ruimte maken voor mensen die via Toekomst Schoonmaakbedrijven hun weg naar de arbeidsmarkt weer vinden. Nu ik er opnieuw over nadenk, is de strategische personeelsplanning voor ons vooral bedoeld als hulpmiddel om de mensen die we in dienst hebben, aan het werk te kunnen houden. Zorgen dat er geen afstand ontstaat tussen wat zij kunnen en het werk. Deze begeleiding helpt daarbij en beveel ik van harte aan bij bedrijven die net als wij de neiging hebben om in de waan van de dag te leven.”

Bron: Regio in Bedrijf, auteur: Hennie van de Kar