Internationale conferentie geeft boost aan aanpak voedselverspilling
 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk
 • Innovatiehub
 • Voedselverspilling

24 juni 2024

Internationale conferentie geeft boost aan aanpak voedselverspilling

Op 18 en 19 juni vormde Veghel twee dagen lang hét verspillingsvrije centrum van de wereld. Ruim 350 stakeholders uit 33 landen verzamelden zich tijdens de conferentie ‘Towards Halving Food Waste in Europe’ aan de Noordkade in de Noordoost-Brabantse voedselstad. Daar bogen ze zich over de volgende stappen in de aanpak van voedselverspilling. Met als doel: de helft minder voedsel verspillen in 2030.

Voedingsbodem voor nieuwe initiatieven

De internationale conferentie werd georganiseerd door de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Voedselproducenten, retailers, beleidsmakers, wetenschappers en NGO’s die voedselverspilling willen halveren, kwamen samen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Het programma bestond uit inspirerende key notes, deelsessies en fieldtrips. Daarmee bood de conferentie een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen en concepten om de voedselverspillingsaanpak in de hele Europese voedselketen te verankeren.

 

Internationale conferentie geeft boost aan aanpak voedselverspilling

Meer dan alleen verlies van voedsel

De conferentie werd geopend door Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling. “Alle elementen zijn aanwezig om de wereld verspillingsvrij te maken,” vertelde hij. “Fabrikanten, supermarkten, overheden, kennisinstellingen en NGO’s en vele anderen zijn er klaar voor. Want voedselverspilling gaat niet alleen over verlies van voedsel, het gaat ook over klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en landgebruik. We moeten in actie komen en ik hoop dat we daar vandaag allemaal volmondig ‘ja’ tegen zeggen.”

Krachten bundelen

Het Ministerie van LNV is een van de key-stakeholders van Samen Tegen Voedselverspilling. SG Jan-Kees Goet complimenteerde de Stichting voor de initiatieven, resultaten en enthousiasme om het doel van 50% minder voedselverspilling in 2030 te halen. Hij riep de aanwezigen op om de krachten te blijven bundelen in de strijd tegen voedselverspilling want dat is hard nodig. “De manier waarop we sinds de oorlog voedsel produceren heeft veel welvaart gebracht. Maar we betalen nu de prijs voor ons moderne agrifood systeem. Want om ‘nooit meer honger’ te hebben, putten we de aarde uit. In de keten gaat veel voedsel onnodig verloren. De biodiversiteit staat onder druk én het klimaat verandert. Dankzij initiatieven onder aanvoering van Samen tegen Voedselverspilling verspilt de Nederlandse consument geen 48 kg per persoon per jaar meer maar 33 kg. Maar de daling gaat nu minder snel. Het is tijd om een tandje bij te zetten.” 
 

 

De rol van technologie

Next Tech Food Factories, de foodtech-samenwerking van AgriFood Capital en Brainport Development. verzorgde een van de deelsessies. Bram de Vrught (QING), Allard Martinet (Marel) Gerbrand van Veldhuizen (vanRijsingenGreen), Simon Maas (AgriFood Capital) en Lisanne van Oosterhoud (Next Tech Food Factories)  bespraken de noodzaak van slimme technologieën zoals AI en Food Automation om verspilling in de voedselverwerkende industrie tegen te gaan. Het gaat echter niet alleen om technologie. Impact maken vraagt om de juiste mindset van bedrijven, opleiden van personeel en toegevoegde waarde voor je bedrijf creëren.

Start Coalitie Houdbaarheid 

De conferentie markeerde ook start van de nieuwe Coalitie Houdbaarheid. In deze coalitie willen voedselproducenten en supermarkten duidelijker op verpakkingen communiceren hoe om te gaan met de houdbaarheidsdatum van producten. Speciale icoontjes moeten voorkomen dat consumenten producten onnodig weggooien. Een mooi voorbeeld hoe partijen samen een stapje verder gaan in de strijd tegen voedselverspilling. 
 

Fieldtrips

Op de tweede dag van de conferentie gingen de deelnemers op fieldtrip. Op inspirerende locaties in Zuid-Nederland maakten de deelnemers kennis met verspillingsvrije initiatieven in Nederland. 
 

Samen impact maken

"Wat een geweldig evenement heeft Samen tegen Voedselverspilling georganiseerd!", reageert Sander Groenen, directeur van AgriFood Capital. “Juist hier in Noordoost-Brabant, de bakermat van de coöperaties in de agrifood sector. De hele triple helix was vertegenwoordigd, uit binnen- en buitenland. Iedereen heeft kunnen zien hoe wij hier werk maken van de toekomst van ons voedsel. Er is volop kennis uitgewisseld en er zijn nieuwe contacten gelegd. Dit is precies ook waar AgriFood Capital voor staat. We zijn trots op de impact die we kunnen maken door samen te werken in Samen Tegen Voedselverspilling."
 

'T'owards Halving Food Waste in Europe' werd mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant. AgriFood Capital is partner van deze deal én stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling.
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Innovatiehub
 • Data & Tech
 • Skills & talent

100+ bedrijven digitaliseren al met Klikopmorgen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Netwerk
 • Landbouw
 • Innovatiehub

Open dag Proeflocatie inspiratie voor nieuwe samenwerkingen

05 juli 2024
 • Ondernemers
 • Landbouw

Wortel Collectief stimuleert regeneratieve landbouw

04 juli 2024