Meerdere verdienmodellen voor duurzame landbouw

22 april 2022

Duurzaam verdienen met een duurzame bedrijfsvoering was het thema van de vierde en laatste themadag Boeren met Kennis van AgroProeftuin de Peel. Zo’n 15 boeren kwamen samen in de Heische Hoeve in Loosbroek om kennis en ervaringen uit te wisselen over duurzaam verdienen als boer van de toekomst.

De experts van deze themadag waren Martin Scholten van Wageningen UR en Jan Maarten Dross van Wij.land, een samenwerkingsverband die zich richt op een duurzaam landgebruik met een goede balans tussen natuur en landbouw.

Samenwerken
Voor duurzame landbouw zijn er meerdere verdienmodellen beschikbaar, geeft Martin Scholten aan. “Het bedrijf extensiveren is een manier om te verduurzamen en hier een inkomen uit te halen. Aan de andere kant is intensiveren ook een manier om duurzaam te verdienen. Er is niet één of het beste verdienmodel. Overigens is er niets moeilijker dan op één plek de kringloop te sluiten. Samen werken aan kringlooplandbouw is de sleutel tot succes.”

waardering

Volgens Martin betekent werken aan een beter verdienmodel, dat je als boer laat zien, dat je meer doet dan alleen voedsel produceren.

“Laat ook zien wat je maatschappelijk bijdraagt. Met name in de maatschappelijke diensten zit groeicapaciteit. De kers op de taart is waardering van de consument voor je producten. Voorwaarde is wel dat deze producten onderscheidend zijn en toegevoegde waarde bieden. En als het past bij jou als ondernemer en er is vraag naar vanuit de omgeving, start dan met een passen de verbreding van je bedrijfsactiviteiten.”

Prima boterham
Jan Maarten Dros, coördinator duurzaam verdienen bij Wij.land, bevestigt dat er meerdere verdienmodellen voor duurzame landbouw mogelijk zijn. Wij.Land heeft onderzoek gedaan naar het verdienmodel van duurzame melkveebedrijven in het westelijke Veenweidegebied. “Aanleiding van het onderzoek was dat we in de praktijk zagen dat extensieve melkveebedrijven een prima boterham verdienen met hun duurzame bedrijfsvoering. De uitkomst is dat de meeste van de melkveebedrijven na omschakeling juist meer gaan verdienen. Met name doordat de kosten zijn gedaald en er goede technische resultaten worden behaald.”  

Wil je weten hoe dit zit? Lees verder op de website van AgroProeftuin de Peel.