Next Tech Food Factories vraagt aandacht voor meer techniekonderwijs
 • Ondernemers
 • Startups
 • Studenten
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech
 • Skills & talent

18 maart 2024

Next Tech Food Factories vraagt aandacht voor meer techniekonderwijs

"Wauw, ik wist niet dat ze bij mijn appels en thee robots gebruiken!" Dit was een van de reacties van basisschoolleerlingen op de presentatie van Next Tech Food Factories tijdens het jaarlijkse Kennisfestival Brainport. Het thema dit jaar was Onderwijs & Technologie.

Honderden onderwijsprofessionals van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO lieten zich door bedrijven in inspiratiesessies bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen van Artificial Intelligence en andere technologieën. Verschillende organisaties en bedrijven lieten op de Inspiratiemarkt zien en ervaren wat zij doen op gebied van technologie in het algemeen, en in het bijzonder in het onderwijs.
 

Techniek in de voedselverwerking

Op de stand van Next Tech Food Factories was te zien hoe slimme technologieën worden ingezet in de voedselverwerkende industrie. Lisanne van Oosterhoud, programmamanager van Next Tech Food Factories, vertelt: “We presenteerden de theeplantjes en thee van Local Tea en het project met Van Wees Waalwijk en Wageningen Universiteit om theeverwerking volledig te automatiseren. Ook het concept van ‘The Dark Fruit Factory’,  een volledig geautomatiseerd sorteer- en verpakstation voor fruit, sprak tot de verbeelding van de onderwijsprofessionals en leerlingen.”

Next Tech Food Factories vraagt aandacht voor meer techniekonderwijs

Voedsel stuwend thema voor techniekonderwijs 
 

Het onderwijs wil graag (meer) aan de slag met technologie in de klas, zo bleek tijdens het festival. Maar scholen hebben hier vaak te weinig uren voor. Bedrijven kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door gastlessen te geven. Of met een eigen onderwijsprogramma, zoals ‘Junior Academy’ van ASML. Meerdere grotere bedrijven die op het Kennisfestival Brainport waren, willen daar graag hun steentje bijdragen. Op basisscholen, middelbare scholen én in het MBO-onderwijs.

Het thema voedsel biedt een mooi aanknopingspunt om de belangstelling voor techniek aan te wakkeren. Vooral bij jongeren die er onvoldoende vanaf weten of bij wie techniek niet aanspreekt. 

Foto: Lisanne van Oosterhoud op het Kennisfestival Brainport

Lisanne: “Uit de gesprekken die ik heb gehad, blijkt dat veel onderwijsprofessionals er niet eerder aan dachten om voedsel te gebruiken als thema in de technieklessen, maar het idee sprak enorm aan. En om hier zelfs lesprogramma’s voor te ontwikkelen die aansluiten bij reguliere lessen als rekenen en taal.”
 

Goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk

Met de huidige personeelstekorten zijn het aantrekken en behouden van goed geschoold personeel voor bedrijven aan de orde van de dag. In de agrifood sector worden steeds meer slimme technologieën toegepast om voedsel efficiënter en duurzamer te produceren. “Als Next Tech Food Factories hechten we waarde aan een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk. In de opleidingen voor de nieuwe generatie voedselmakers mag de aandacht voor techniek niet ontbreken. Ook op de basisschool moet er aandacht voor zijn, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. We onderstrepen het belang van techniekonderwijs en spelen graag een rol in het stimuleren van meer techniek in het onderwijs.”
 

Ook meedoen?

Ben je ondernemer die een bijdrage wil leveren aan het bijbrengen van techniek via het thema voedsel, bijvoorbeeld als gastspreker of door actief mee te denken? Of werk je in een bedrijf dat zich daarvoor wil inzetten? Neem contact op met Lisanne van Oosterhoud: l.vanoosterhoud@brainportdevelopment.nl.

 

Next Tech Food Factories is de programmatische samenwerking tussen AgriFood Capital en Brainport Development met als doel om de toepassing van slimme technologieën in de voedselverwerkende industrie te versnellen.
 

Ook interessant voor jou

 • Ondernemers
 • Startups
 • Netwerk

Ivar van Dorst krijgt Agrifoodpluim voor biologische strokenteelt

22 juli 2024
 • Startups
 • Voedselverspilling

De natuur kan de was doen

19 juli 2024
 • Ondernemers
 • Voedselverwerking
 • Data & Tech

Robotisering in de voedingsindustrie gaat niet vanzelf

19 juli 2024