Nieuwe projecten AgroProeftuin de Peel gestart

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers in kringlooplandbouw aan een toekomstbestendige landbouw. Agrarische ondernemers worden daarin ondersteund met grond, kennis, netwerk en subsidies.

09 januari 2023

In het laatste kwartaal van 2022 zijn zeven nieuwe ‘zaaigeld-projecten’ gestart waarin kringlooplandbouw in praktijk wordt gebracht. In deze projecten werken agrarische ondernemers aan meer biodiversiteit of bodemverbetering of ze testen bijvoorbeeld slimme, nieuwe technieken. Zij hebben hiervoor financiële ondersteuning vanuit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant ontvangen.
 

Een greep uit de nieuwe projecten….
 

Bestrijding van trips in prei

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw teelt prei met daarin stroken facelia (bijenbrood). De bloemen van facelia lokken de natuurlijke vijanden van de schadelijke insectensoort trips. Doordat de trips-populatie op natuurlijke wijze onderdrukt wordt, is de verwachting dat er in de preiteelt nauwelijks of geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig zullen zijn.

Verwerking van koeienurine tot kunstmestvervanger

Melkveehouder Van Boxtel onderzoekt of het haalbaar is om koeienurine van het eigen bedrijf te verwerken tot kunstmest. Door het beter benutten van bedrijfseigen producten wordt de kringloop beter gesloten en worden kosten bespaard. Bovendien is de verwachting dat er minder verliezen van stikstof via uitspoeling in de bodem of vervluchtiging in de lucht zullen optreden. 

Kijk hier voor meer informatie over deze en de andere nieuwe projecten. 
 

Ook aan de slag met kringlooplandbouw?

Wil je weten wat AgroProeftuin de Peel voor jou kan betekenen op gebied van kringlooplandbouw? Ga naar www.agroproeftuindepeel.nl voor alle informatie.


AgroProeftuin de Peel is een innovatieconsortium van AgriFood Capital (aanvoerder), RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.